Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

« Tagasi

Räpina valla jäätmekava aastateks 2021–2026 eelnõu avalik väljapanek

Räpina Vallavalitsus teatab, et 16.06.2021 toimus määruse eelnõu „Räpina valla jäätmekava aastateks 2021–2026" I lugemine, mille järel suunati Räpina valla jäätmekava eelnõu avalikule väljapanekule. 

Jäätmekava avalik väljapanek toimub 17.06.2021 – 26.07.2021 Räpina valla koduleheküljel. Jäätmekava on kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava osa, mis käsitleb Räpina valla jäätmehoolduse arendamist. Jäätmekava koostamisel võetakse arvesse peamiselt valla arengukavas ja kehtivas riigi jäätmekavas sätestatut ning toetutakse jäätmeseaduses ning muudes jäätmekäitlust käsitlevates õigusaktides sätestatule.

Igaühel on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada Räpina Vallavalitsusele kirjalikke ettepanekuid, kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vald@rapina.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Kooli 1, Räpina.

Juhul, kui avaliku väljapaneku kestel esitatakse kirjalikke ning allkirjastatud ettepanekuid või vastuväiteid, toimub jäätmekava eelnõu avalik arutelu  02.08.2021 Räpina Valla Kultuurikeskuse saalis, aadressil Aianduse 6,  Räpina.

Räpina valla jäätmekava aastateks 2021 – 2026 eelnõu dokumendid