Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

« Tagasi

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Räpina Lasteaia Vikerkaar direktori ametikohale (asenduskoht)

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Räpina Lasteaia Vikerkaar direktori ametikohale direktori ajutiselt töölt eemal viibimise ajaks (lapsehoolduspuhkus).

Räpina Lasteaia Vikerkaar direktori ülesandeks on lasteaias õppe- ja kasvatustegevuse korraldus, selle tulemuslikkuse tagamine ning lasteaia üldise arengu eest hea seismine.

Kandidaadile esitatavad nõuded ja ootused:

 • magistrikraad ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele oskus kesktasemel;
 • teadmised alushariduse spetsiifikast ning lasteaia kui areneva ja arendava organisatsiooni põhimõtetest;
 • asjakohase seadusandluse tundmine;
 • vastutustunne, täpsus ja korrektsus;
 • hea suhtlemisoskus;
 • koostöövõime;
 • analüüsi- ja planeerimisoskus;
 • õpi- ja otsustusvõime;
 • B-kategooria juhiloa olemasolu.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 • avaldus;
 • elulookirjeldus;
 • motivatsioonikiri;
 • kandidaadi karistusregistri väljavõte;
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
 • kandideerija soovil muud asjakohased dokumendid.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid palume esitada hiljemalt 30. juuniks 2021 Räpina Vallavalitsuse e-posti aadressil vald@rapina.ee või aadressil Kooli 1, Räpina, Räpina vald märgusõnaga „Räpina Lasteaia Vikerkaar direktori konkurss".

Tööle asumine võimalusel 2. augustil 2021.

Kontaktisik: Enel Liin, vallavanem, tel 526 5057, e-post enel.liin@rapina.ee.