Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

« Tagasi

Uuendati Räpina valla aastapreemiate andmise korda

Käesoleva aasta I pooles on Räpina Vallavalitsus muu hulgas tegelenud koostöös volikogu ning haridus- ja kultuurikomisjoniga Räpina valla preemiate andmise korra uuendamisega. Uus kord võeti vastu 21. aprillil 2021 toimunud volikogu istungil ning see on leitav Riigi Teatajast lingil: https://www.riigiteataja.ee/akt/428042021004.

Suurimad muudatused, mis tööprotsessi käigus heaks kiideti puudutavad ettevõtja ning kultuuri ja spordi valdkonna preemiaid. Preemiate andmise hindamiskomisjoni ettepanekul ei piirata enam ettevõtja preemiale kandidaatide esitamist töötajate arvuga (varasemalt oli tingimuseks kaks alalist töötajat). Küll jäävad paika tingimused, et ettevõte peab olema tegutsenud vähemalt kaks aastat ja sel ei tohi olla maksuvõlgasid.

Teise suurema muudatusettepaneku esitas haridus- ja kultuurikomisjon ning sellega luuakse senise ühe kategooria, kultuuri ja spordi valdkonna preemia, asemel eraldi kategooriad kultuuri valdkonna preemia (noor, täiskasvanu, kollektiiv) ja spordi valdkonna preemia (noor, täiskasvanu, kollektiiv). Peamiseks põhjuseks on, et kultuuri edendamist ja sportlikke saavutusi on väga raske ühes kategoorias omavahel võrrelda, hinnata ja laureaati välja selgitada.

Räpina valla preemiate andmise korra uuendamise üldine eesmärk oli täpsustada kandidaatide esitamise tingimusi (nt iga kandidaat igas kategoorias esitatakse eraldi vastaval vormil); hindamiskomisjoni töökorraldust (nt osalemine interneti vahendusel) ja ülesandeid (nt hindamiskoosolekult puudumisel oma seisukohtade esitamine kirjalikult) ning hindamisprotsessi läbiviimist.

Tunnustustega kaasnevad rahalised preemiad jäävad varasemaga võrreldes samale tasemele.

Räpina valla preemiate andmise korra alusel avaldatakse tunnustust lõppeva aasta saavutuste eest, kuid Vallavalitsus tuletab meelde, et ettepanekuid isikute või kollektiivide tunnustamiseks saab lisaks aastapreemiatele esitada ka „Räpina valla tunnustuse avaldamise korra" alusel, mille puhul tunnustust saab avaldada tänu- või aukirja, hõbe- või kuldmärgi andmisega või aukodanikuks nimetamisega.

Foto: Merle Värv

Kertu Anni,
kultuuri- ja sporditööspetsialist