Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

« Tagasi

Aprillis alustatakse Kirmsi-Räpina teelõigu rekonstrueerimistöödega

Transpordiamet ja AS TREV-2 Grupp on sõlminud lepingu Võru–Räpina tugimaantee nr 65 kilomeetritel 35,1–43,4 asuva Kirmsi-Räpina teelõigu rekonstrueerimiseks. Tööde kogumaksumus on 3 462 340 eurot.

Töid teostatakse 8,3-kilomeetrilisel maanteelõigul ning lisaks rajatakse künnis Räpinas asuva Võru maantee ja Aia tänava ristmikule. Ehitustöödega alustatakse tänavu aprillis ning lõpetatakse 2021. aasta novembris. Esmalt teostakse kogu lõigul raadamistööd. Seejärel jagunevad tööd kahte etappi – esimeses etapis tehakse töid Räpina-Rahumäe lõigul, teises etapis Kirmsi-Rahumäe lõigul. Tööde käigus freesitakse olemasolev katend, teostatakse vajalikud kaeve- ja täitetööd ning rajatakse osaliselt dreenkiht. Terve lõigu ulatuses ehitatakse tehnoloogiline killustikukiht, stabiliseeritakse katend ja teostatakse asfalteerimistööd. Vete paremaks ärajuhtimiseks vahetatakse välja ja paigaldatakse nii sademeveetorustikke kui ka truupe. Lisaks rajatakse ja uuendatakse osaliselt kergliiklusteid. Kirmsi-Räpina teelõigu rekonstrueerimisega tõstetakse liiklusohutust kui ka sõidumugavust Räpinast Võru poole väljuval suunal.

Aprillist septembrini võib Kirmsi-Räpina teelõigul olla pidevalt liikluskorralduse muudatusi, kuna ehitustööde teostamiseks suletakse sõidutee üks pool ja ehitatakse välja tee konstruktsioon; seejärel tehakse sama teise teepoolega. Sügavate truupide paigaldamiseks suletakse tee lühiajaliselt, mille kohta jagame operatiivselt ka täpsemat infot, kui töödega sellesse staadiumisse jõuame. Teavet liikluskorralduse kohta saab internetileheküljelt www.tarktee.ee

 

Andro Aavik,
AS TREV-2 Grupp projektijuht