Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

« Tagasi

Räpina valla üldplaneeringu avalikud arutelud toimuvad maikuus

Räpina Vallavalitsus annab teada, et üldplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustavate avalike arutelude toimumise ajad veebikeskkonnas ja võimalusel ka avalikus ruumis toimuvad järgmiselt:

  • 19. mai algusega kell 14.00 Mehikoorma teenuskeskuses (Kesk 20, Mehikoorma alevik)
  • 19. mai algusega kell 17.00 Veriora teenuskeskuses (Räpina mnt 2, Veriora alevik)
  • 20. mai algusega kell 17.30 Räpina Aianduskooli saalis (Aianduse 6, Räpina linn)

Avalikul arutelul osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Avalikel aruteludel on võimalik osaleda ka veebikeskkonnas.

Arutelule saab registreeruda kas e-kirjaga vald@rapina.ee või miia@rapina.ee ja telefoni teel 799 9500 või 799 9510. Täpsem info Miia Kasearu telefonil 506 3276.

E-posti teel registreerudes palume märkida oma nimi ning koosolekul osalemise viis (kohapeal või distantsilt). Distantsilt osalejatele edastatakse avaliku arutelu eelselt veebilink, mille abil on võimalik koosolekuga liituda. Distantsilt osalemise soovi korral palun teata ka telefoni teel registreerudes e-posti aadress, kuhu veebilink saata. 

Osalemissoovist palume teada anda hiljemalt 17. maiks.
Seoses Covid-19 jätkuva levikuga jälgime Vabariigi Valitsuse ühisavaldusi ja otsuseid. Vajadusel teeb Räpina Vallavalitsus avalike arutelude toimumise aja ja koha osas muudatusi. Siseruumides saab arutelusid korraldada ainult juhul, kui Vabariigi Valitsus piiranguid leevendab. 

Räpina valla üldplaneeringu ja KSH avalikustamine toimus 4. jaanuari kuni 4. veebruar 2021. Avaliku väljapaneku jooksul esitati Räpina Vallavalitusele 19 kirja. Kõigi esitatud ettepanekute, arvamuste ja vallavalitsuse seisukohtade koonddokumendiga saate tutvuda Räpina valla veebilehel http://www.rapina.ee/uldplaneering.

Miia Kasearu,
Räpina valla planeeringute ja maakorraldusspetsialist