Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

« Tagasi

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja konkursi lastekaitsespetsialisti ametikohale

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja konkursi lastekaitsespetsialisti vabale ametikohale. Lastekaitsespetsialisti ülesandeks on laste õiguste ja kaitse korraldamine Räpina vallas, üksikisikute või perekonna toimetulekuraskuste ennetamiseks, kergendamiseks või kõrvaldamiseks abi osutamise korraldamine ja sotsiaalsele turvalisusele, arengule ning ühiskonnas kohanemisele kaasa aitamine.

Kandidaadile esitatavad nõuded ja ootused:

 • erialane ettevalmistus ja kõrgharidus (soovitavalt lastekaitsealane spetsialiseerumine)
 • teadmiste olemasolu kohaliku omavalitsuse tööst, haldusmenetluse põhimõtetest, kohaliku omavalitsuse tegevusi reguleerivatest õigusaktidest ja oskus neid rakendada;
 • väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas;
 • vähemalt ühe võõrkeele oskus, soovitavalt vene keel;
 • tööks vajalike infotehnoloogiliste vahendite ja rakenduste kasutamise oskus;
 • kohusetunne, täpsus, algatus-, otsustus- ja vastutusvõime;
 • meeskonnatööoskus, usaldusväärsus, hea suhtlemisoskus ja pingetaluvus;
 • B-kategooria juhiloa olemasolu.

Kandidaadile tuleb kasuks:

 • varasem töökogemus tööülesannetega seotud valdkonnas;

Omalt poolt pakume:

 • vastutusrikast tööd ja väljakutset pakkuvaid tööülesandeid;
 • häid võimalusi eneseteostuseks ja arenguks;
 • koolitus- ja arenguvõimalusi.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus;
 • CV;
 • motivatsioonikiri;
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
 • allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
 • kandideerija soovil muud asjakohased dokumendid.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid palume esitada hiljemalt 30. septembriks 2020 Räpina Vallavalitsuse aadressil: Kooli 1, 64504 Räpina, Põlvamaa või e-posti aadressil: vald@rapina.ee, märgusõnaga „Lastekaitsespetsialisti konkurss".

Tööle asumine esimesel võimalusel.

Kontaktisik: Katrin Taimre, e-post katrin.taimre@rapina.ee, telefon 514 3178.