Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

« Tagasi

Räpina sadamas avati Räpina Ühisgümnaasiumi õpilaste Peipsi järve teemaliste õpilastööde näitus

Eesti-Vene koostöörpojekti "CuNaHe" raames viis Räpina Ühisgümnaasium 2020. aasta mais läbi õpilastööde võistluse, mille eesmärk oli Peipsi piirkonna inimeste elustiili ja keskkonnateemade uurimine, järve tähtsuse mõistmine ja järve kui kultuuripärandi väärtustamine.

10. juulil pandi Räpina sadamahoonesse üles võistlusel osalenud omaloominguliste tööde näitus, millega saab tutvuda kuni 20. juulini. Kes näitusele ei jõua, saab valminud töid uudistada võistlust tutvustaval veebilehel http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/cunahe/opilastoode-konkurss

Võistlusest võtsid osa nii esimese kui ka teise kooliastme õpilased. Konkursile esitati joonistusi, fotosid, muistendeid, koguti mälestusi ning loodi ise uusi lugusid. Töid hindas Eesti-Vene ühisžürii. 

Peipsi Koostöö Keskuse projektijuhi Margit Säre sõnul on taolised väikesed kogukondlikud ettevõtmised väga olulised, sest Peipsi piirkonna inimeste elustiil, nende keskkonnateadlikkus ja igapäevased valikud mõjutavad otseselt Peipsi järve tervist. Piiriülene järv ning vajadus kahe riigi poolt teha ühiseid jõupingutusi järve seisundi parendamiseks on heaks näiteks, mille abil aidata nii õpilastel kui täiskasvanutel mõista võimalusi ning ohte järve ökosüsteemile. Samuti on oluline, et inimesed siin ja sealpool Peipsi järve hindaksid piirkonna loodus- ja kultuuripärandit ja oskaksid seda hoida.

Selleks, et tutvuda, millist rikkust endas Peipsimaa loodus peidab, kutsub Peipsi Koostöö Keskus sel laupäeval, 18. juulil Peipsi järvefestivalile oma infotelki teadmisi proovile panema Peipsimaa elurikkust tutvustava veebiviktoriiniga (http://www.ctc.ee/viktoriinid/elurikkus) ja toredate käeliste loometegevustega.

Peipsi järve ja Peipsi järve regiooni keskkonnateadlikkuse tõstmise tegevusi viiakse läbi "CuNaHe" projektitegevuste raames, mida rahastab Eesti-Vene piiriülene koostöö programm 2014-2020 ja kaasfinantseerib SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.


Lisateave: 
Margit Säre
Kaaskorraldaja
Peipsi Koostöö Keskus
Tel: 508 8409
E-post: margitsare@gmail.com