Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

« Tagasi

Kasutagem pakendikonteinereid õigel otstarbel ja vastutustundlikult

Anname teada, et Räpinas Metsa tänaval asuvate pakendikonteinerite ümbruses toimuva jälgimiseks on paigaldatud turvakaamerad. Need on vajalikud selleks, et teha kindlaks isikud, kes ümbrust pahatahtlikult reostavad ning pakendikonteinereid oma olmeprügi ladustamiseks kasutavad.

Pakendikonteinerid on mõeldud pakendite kogumiseks ning tuleb koguda muudest olmejäätmetest eraldi. Olmejäätmete veoks tuleb sõlmida leping ja korraldatud olmejäätmeveoga liitumine Räpina valla haldusterritooriumil on kohustuslik.

Isikud, kes pahatahtlikult oma olmeprügi ladustamisega Metsa tänava konteineritesse ümbritsevat keskkonda reostavad, tuvastatakse paigaldatud turvakaamerate abil ning võetakse vastutusele.

Hooligem loodusest ning inimestest, kes konteinerite läheduses elavad.

Loe ka: Räpina Vallavolikogu 17.06.2020 määrus nr 14 „Räpina valla jäätmehoolduseeskiri".