Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

« Tagasi

Suuremahulised tee-ehitustööd Räpina vallas

Möödunud aastal alustati mastaapsete tee-ehitustöödega Võru-Räpina maanteel ning tänavu need jätkuvad. Juba pikemat aega on sel kevadel toimunud Võru-Räpina tugimaanteel ehitustööd. Kuna suures osas jäi tee-ehituse periood eriolukorra ajale, soosis väiksem liiklustihedus teetööde tegemist kiiremas tempos ning praeguseks ollaksegi töödega graafikust ees. Praegu käivad Vinso-Veriora teelõigul asfalteerimisele eelnevad tööd, mõnel lõigul paigaldatakse ka äärekive. Teelõik peaks saama asfaltkatte alla maikuu lõpuks.  

Alustatud on juba ka järgmise teelõigu Veriora-Kirmsi asfaltkatte ülesfreesimisega.  

Koos Võru-Räpina maanteel toimuvate ehitustöödega käivad ka ettevalmistused selle kõrval kulgeva Veriora-Pahtpää kergliiklustee ehitamiseks. Ca 2,4 km pikkuse Veriora – Pahtpää kergliiklustee ehitusprojekti on koostanud OÜ Reaalprojekt.  Koostöös Maanteeametiga on ehitustööde läbiviimiseks hetkel käimas hankemenetlus ning tööde teostaja koos täpne maksumusega selgub 4. juunil, endise Veriora valla sünnipäeval. Ehitusega alustatakse juuni teises poolesVinso-Kirmsi teetööde lõppu planeeritakse novembrikuus. Eks tee-ehituse ajal ole liiklemine tülikas, kuid kannatlikkus tasub end ära ja juba hilissügisel saavad Võru-Räpina maanteel liiklejad nautida korras maanteed. 

Räpina valla ühinemislepingus on toodud "Investeeringute kava 2018-2021", mis kajastab valdade prioriteetsed investeeringud. Endise Veriora valla prioriteetseks investeeringu objektiks on kergliiklustee rajamine Verioralt Pahtpää külla. Tänavu saabki see lõpuks reaalsuseks. Tugimaantee nr 65 äärde on Veriora-Pahtpää ca 2,4 km pikkuse kergliiklustee rajamiseks vajalik omandada maa 15 kinnisasja omanikult. Omanikega hakati ostu-müügilepinguid sõlmima alates 8. aprillist ja hetkel ollakse sellega umbes poolel teel. 

Nii Maanteeamet kui Räpina Vallavalitsus soovivad ühiselt panustada teedevõrgu arendamisse, liiklusohutuse tõstmisse ja üldise parema liikuvuse tagamisse. 

 

Maanteeamet finantseerib:  

Riigitee nr 65 Võru-Räpina lõigu Veriora-Pahtpää km 31,21 – 33,62 jalgratta- ja jalgtee ehitamist 73 700 euro ulatuses;  

Riigitee nr 65 Võru-Räpina lõigu Veriora-Pahtpää km 31,21 – 33,62 jalgratta- ja jalgtee avamisjärgse liiklusohutuse auditeerimise lepingut 12,4 % ulatuses.  

 

Räpina Vallavalitsus finantseerib: 

Riigitee nr 65 Võru-Räpina lõigu Veriora-Pahtpää km 31,21 – 33,62 jalgratta- ja jalgtee lepingut ehitusmaksumuse ulatuses, mis ületab 73 700 eurot;  

Riigitee nr 65 Võru-Räpina lõigu Veriora-Pahtpää km 31,21 – 33,62 jalgratta- ja jalgtee lepingut omanikujärelevalveks 100% ulatuses;  

Riigitee nr 65 Võru-Räpina lõigu Veriora-Pahtpää km 31,21 – 33,62 jalgratta- ja jalgtee avamisjärgse liiklusohutuse auditeerimise lepingut 87,6 % ulatuses.  

 

Lisainfo: 

Taivo Kaldoja 
taristuspetsialist 
taivo.kaldoja@rapina.ee, telefon 506 9661