Uudised ja teated

« Tagasi

Räpina ÜG koolistaadionist

Kui ma 1989. aastal tulin õppima Räpina Keskkooli, räägiti koolis õhinal, et varsti hakatakse koolistaadionit ehitama. Idee oli 1984. aastal välja käinud kehalise kasvatuse õpetaja Velmo Liiva. Peagi muutus riigikord ja Eestist sai taas vaba riik ning see aeg oli tõeliselt keeruline kõigis valdkondades. Niisiis jäi mõneks ajaks tagaplaanile ka staadioni rajamise mõte.

Pea kolmkümmend aastat oleme ehitanud oma riiki, kuid staadion on ehitamata ja sportimise võimalused Räpinas siiani kesisevõitu.

Kümme aastat tagasi jõuti ideega küll päris kaugele, valmis projekt ja tasuvusanalüüs, kuid ehitamiseni toona siiski ei jõutud.

Peale kohalikke valimisi aastal 2017, on Räpina vald uutes piirides, mis minu hinnangul paneb suuremad ootused meie hariduskorraldusele, kui soovime, et lapsed õpiksid meie koolides ja jätkaksid siin ka gümnaasiumiteed. Sealhulgas on suuremad ootused ka parematele sportimisvõimalustele. Ühinemislepingu lisas on välja toodud muuhulgas arendatavad objektid ning Räpina piirkonnas on peale esmatasandi tervisekeskuse rajamist  staadioni ehitamine teisel kohal.

2018. aastal alustasime ettevalmistavate töödega. Eelkõige on nendeks ettevalmistustöödeks olnud informatsiooni hankimine, lisaraha leidmise võimaluste väljaselgitamine, arengukava, investeeringute kava ja eelarvestrateegia vastavusse viimine meie ootustega. Vallavolikogu on vallavalitsusele andnud rohelise tule staadioni ehitusega alustamiseks. Täiendavaks stiimuliks oli ka riigieelarveline sihtotstarbeline toetus kakssada tuhat eurot.  

Kõige suurem arutelu on toimunud staadioni asukohavaliku üle. Vallavanemana olen käinud jagamas selgitusi ja saamas teada, millised on eelkõige koolipere ootused. Volikogu ja vallavalitsuse esindajad on kohtunud nii kooli hoolekogu, vilistlastekogu, kui ka spordikooli hoolekoguga. Kõik need esindused on toetanud staadioni rajamist ühisgümnaasiumi territooriumile. Samuti on infot jagatud volikogu istungitel ja on toimunud mitmed arutelud komisjonides. Staadioni rajamise ette valmistamiseks on loodud ekspertkomisjon, kes kõik staadioniga seonduvad aspektid detailselt läbi arutab.

Gümnaasiumi territooriumile staadioni rajamist on toetanud järgmised asjaolud: vajadus tagada laste turvalisus koolimajast väljakule liikumisel, abi- ja teenindushoonete olemasolu, vajadus korrastada maa-ala, rajada sadevee ärajuhtimise süsteem (teatavasti on koolil probleem niiskuse tungimisega koolihoonesse), kõrvaldada ohtlikud puud ja rajada juurde parkimiskohti nii staadioni kui ka tervisekeskuse jaoks.

Alustasime puude mahavõtmisega varakult, et mitte häirida lindude pesitsusrahu ja olla ehituse alguseks meiepoolsete tegevustega valmis. Loodetavasti algavad staadioni rajamise tööd juulikuu alguses. Tööde teostaja leidmiseks viiakse läbi riigihanke menetlus. 

Enel Liin,
Räpina vallavanem