Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

« Tagasi

Puudega inimeste eluruumide kohandamine

Räpina Vallavalitsus ootab aastaringselt kirjalikke taotlusi eluruumi kohandamise toetuse määramiseks.
Taotlused palume esitada posti teel aadressil Kooli tn 1, 64504 Räpina või e-posti aadressil vald@rapina.ee. Taotlusi saab esitada ka sotsiaaltööspetsialistide juures kohapeal.

Need, kes on varem taotlenud, kuid pole toetust saanud, saavad vajaduse korral uuesti esitada vastava taotluse. Vormikohase taotluse leiate altpoolt. 

Riigi Tugiteenuste Keskus kuulutas 20. jaanuaril välja III taotlusvooru puuetega inimeste kodude füüsiliseks kohandamiseks. Eelmistes voorudes eraldatud vahendite toel on Räpina vallas kohandatud vastavalt 8 ja 20 puudega inimese eluruumi. Kolmandas voorus on vallal võimalik taotleda vahendeid vaid kolme puudega isiku eluruumi kohanduse tegemiseks. Räpina Vallavalitsus esitab 31.03.2020 seisuga esitatud taotluse põhjal koondtaotluse Riigi Tugiteenuste Keskusele puudega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse saamiseks, mida rahastab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond meetmest "Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine".

Toetuse eesmärgiks on kohandada puudega inimese eluruumid nende vajadustele vastavaks, et parandada puudega inimeste iseseisevat toimetulekut.
Toetatavateks tegevusteks on liikuvusega seotud toimingute (sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamine), hügieeni- ja köögitoimingute parandamine.
Kohandada saab Räpina vallas asuvat aastaringseks elamiseks sobivat eluruumi või ruumide kogumit, sealhulgas abiruumid, mis on toetuse taotleja rahvastikujärgne ja tegelik elukoht ning on tema enda või tema pereliikme (sealhulgas sugulase) omandis, kaasomandis või kasutuses üürilepingu alusel. Füüsiline kohandamine on puudega inimese erivajadustest tulenev eluruumi ümberehitamine.

Täpsema info puudega isiku eluaseme kohandamise korra kohta leiab https://www.rapina.ee/sotsiaaleluruum ja https://www.rapina.ee/sotsiaal/oigusaktid
Meetme info leiab https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/sotsiaalne-taristu-ja-toetused/puuetega-inimeste-eluasemete-fuusiline

Lisainfo:
sotsiaalhoolekandespetsialist Katrin Taimre tel 799 9515; 514 3178