Uudised ja teated

« Tagasi

Põlvamaa omavalitsused on kehtestanud kohalikele teedele piirangud

Pinnase sulamise tõttu on teede konstruktsioonid nõrgenenud. Sellest lähtudes ja teeseadust aluseks võttes piiravad omavalitsused kohalikel teedel raskete sõidukite liiklemist alates allpool esitatud kuupäevast. 

Kehtestatud koormuspiirangud on teede olukorrast sõltuvalt erinevad, kuid reeglina on liiklemine keelatud masinatele, mille kogukaal ületab 3,5 kuni 8 tonni.

Raskema kogukaaluga mootorsõiduki liiklemine on kohalikel teedel lubatud vaid omavalitsuse väljastatud eriloa alusel. Kehtestatud liikluspiirangute eiramisest tulenevad kahjud hüvitab või heastab rikkuja.

Põlva maakonnas on kohalikud teed raskeveokitele suletud alates 18.   märtsist 2019.a.

Räpina vallavalitsus otsustas piirata alates 20. märtsist 2019. a Räpina valla teeregistrisse kantud avalikel teedel tee kandevõime vähenemise korral üle 8 tonnise registrimassiga mootorsõidukite liiklust kuni tee kandevõime taastumiseni. Korralduse punkti 1 keeldu ei rakendata operatiivsõidukitele ja jäätmeveoteenust osutavatele sõidukitele Teeolude seisundit arvestades lubatakse erandkorras suurveoste transporti vallavalitsuselt loa saamisel. Vallavalitsuse kontaktisik on taristuspetsialist Taivo Kaldoja (telefon 506 9661 või e-post taivo.kaldoja@rapina.ee).

Räpina Vallavalitsus