Uudised ja teated

« Tagasi

Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi
valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri
28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks
andmise ja võõrandamise kord" (Kord).
Pakkumisi saab kirjalikult esitada teate avaldamisest kuni 16.01.2018 kella 10:30ni.