Uudised ja teated

« Tagasi

Tugiisiku teenuse ja koduteenuse arendamine ja kättesaadavuse parandamine Räpina, Mikitamäe, Veriora, Värska, Meeksi vallas

Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" tegevuse 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused" projekt „Tugiisiku teenuse ja koduteenuse arendamine ja kättesaadavuse parandamine Räpina, Mikitamäe, Veriora, Värska, Meeksi vallas" nr 2014-2020.2.02.16-0037. 

Taotleja:               Räpina Vallavalitsus
Partnerid:            Räpina vald
                               Värska vald
                               Veriora vald
                               Mikitamäe vald
                               Meeksi vald                             

Projekti periood: 15.04.2017-14.04.2019

Projekti kogumaksumus: 197 198 eurot, s.h struktuuritoetus 151 682,9 eurot ja taotleja omaosalus 45 515,1 eurot

Projekti sihtgrupp: koduteenust vajavad eakad ja täiskasvanud tööealised (18 aastased ja vanemad) erivajadusega inimesed

Projekti eesmärk: Koduteenuse ja tugiisiku teenuse kvaliteedi ühtlustamine, kättesaadavuse parandamine ja teenuse tõhusam korraldamine. Eesmärk on pakkuda kõigile teenust vajavatele eakatele ja erivajadustega inimestele kvaliteetset teenust ning selle kaudu kaasa aidata nende ja nende hoolduskoormusega lähedaste tööturu osalemisesse.

Projekti väljund:  72 teenuse saajat, kes osalevad või kelle lähedased osalevad tööturul