Mittetulundustegevuse toetus

Räpina valla eelarvest toetatakse rahaliselt mittetulundustegevust kultuuri-, spordi-, haridus- ja noorsootöö nig külaliikumise ja seltsitegevuse edendamiseks ning koguduste muinsuskaitsealuste hoonete korrashoiuks.

 

Toetuse liigid:

Tegevustoetus - taotleja liikmeskonna arendamiseks, ühenduse igapäevase tegevuse korraldamiseks, ühistegevuseks, tegevuse tutvustamiseks ja ühenduse jätkusuutlikkuse tagamiseks eraldatav toetus. Toetust antakse kord aastas. Taotlus esitada hiljemalt 31.okt vallavalitsusele, otsustamine toimub vallaeelarve menluses.
Taotlusvorm (doc, 42kB)
Aruandevorm (doc, 41kB)
 
Projektitoetus - valla kaasfinantseering ühenduse liikmetele või kogukonna ja piirkonna arengule suunatud mahukate tegevuste kaasfinantseerimiseks. Toetust antakse vastavalt võimalustele jooksvalt. Taotlus esitada vallavalitsusele.
Taotlusvorm (doc, 42kB)
Aruandevorm (doc, 41 kB)
 
Ürituse või tegevuse ühekordne toetus -Sihtasutuse Räpina Kultuurkapital kaudu antav toetus. Taotlusvoorud toimuvad 2-4 korda aastas, milledest informeeritakse valla veebilehe ja ajalehe Koit kaudu.
 

Eraldatud toetused

 

Õigusaktid