« Tagasi

Räpina valla huvikoolide õppetasu soodustuse taotlemisest

Räpina valla huvikoolides õppivate laste vanemad saavad Räpina Vallavalitsusele esitada taotluse huvikooli õppetasu soodustuse rakendamiseks, kui nad vastavad järgmistele tingimustele:

50% soodustust Räpina valla huvikooli põhiõppelt saab taotleda

  • pere teise ja iga järgneva Räpina valla huvikoolis õppiva õppuri osas;
  • õppuri osas, kes on perest, kus kasvab kolm või enam alla 20-aastast last ning
  • õppuri osas, kes õpib nii Räpina Muusikakoolis kui Räpina Spordikoolis.

Taotluse vorm on leitav Räpina valla koduleheküljelt ning Räpina haldushoone teisel korrusel.

  • 100% soodustust Räpina valla huvikooli õppetasult saab taotleda õppurile, kes on pärit toimetulekutoetust saavast perekonnast.

Taotlus 100% soodustuse rakendamiseks Räpina valla huvikooli õppetasult tuleb esitada Räpina Vallavalitsusele toimetulekutoetuse saamisele järgneval kuul. Kui pere saab ka järgnevatel õppeaasta kuudel toimetulekutoetust, pikendab Räpina Vallavalitsus huvikooli õppuri osas õppetasu soodustuse rakendamist õppeaasta lõpuni. Taotluse vorm on leitav Räpina valla koduleheküljelt ning Räpina haldushoone teisel korrusel.

Õppetasu soodustust või vabastust on õigus taotleda vanemal, kes elab rahvastikuregistri andmetel Räpina vallas ning kelle elukoha aadress ühtib lapse, kelle suhtes soodustust või vabastust taotletakse, elukoha aadressiga.

Alus: Räpina Vallavalitsuse 02.09.2014 määrus nr 7 „Räpina valla huvikoolide õppetasu soodustuse taotlemise kord" ja Räpina Vallavolikogu 27.08.2014 määrus nr 22 „Räpina valla huvikoolide õppetasu soodustuse määra kehtestamine".

 

Küsimustega palume pöörduda järgnevatel kontaktidel:
Anu-Cristine Tokko,
haridus- ja noorsootööspetsialist
799 9511; 514 2596
anu@rapina.ee