Komisjonid on volikogu nõuandvad organid, kus toimub õigusaktide eelnõude ja muude volikogu menetluses olevate küsimuste arutamine. Komisjoni tööd korraldab komisjoni esimees. Komisjoni koosolekul võivad sõnaõigusega osaleda peale komisjoni liikmete ka komisjoni mittekuuluvad volikogu liikmed ja vallavalitsuse liikmed. Komisjonide koosolekud toimuvad üldjuhul volikogu istungi nädalale eelneval nädalal. Komisjoni koosolekud protokollitakse.

Alates 1. jaanuarist 2018 on Räpina Vallavalitsuses kasutusel dokumendihaldussüsteem DELTA, kõikide alatiste komisjonide protokollidega saab tutvuda avalikus dokumendiregistris.

Revisjonikomisjon

14.03.23
Nimi Positsioon Telefon E-post
Diana Salf esimees +372 53 300 133  diana.salf@rapina.ee
Ulla Preeden aseesimees +372 54 005 833 ulla.preeden@rapina.ee
Toomas Heering liige +372 50 43 974  toomas.heering@rapina.ee
Margus Narusing liige +372 52 35 915 margus.narusing@rapina.ee

 

Revisjonikomisjoni 2023. aasta tööplaan

Revisjonikomisjoni 2022. aasta tööplaan

Revisjonikomisjoni 2021. aasta tööplaan

Revisjonikomisjoni 2020. aasta tööplaan

Revisjonikomisjoni 2019. aasta tööplaan

Revisjonikomisjoni 2018. a tööplaan

Revisjonikomisjoni koosolekute protokollid kuni 31.12.2017

Revisjonikomisjoni 2017. a tööplaan

Revisjonikomisjoni 2016. a tööplaan

Revisjonikomisjoni 2015. a tööplaan

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon

21.12.21
Nimi Positsioon Telefon E-post
Mait Meensalu  esimees +372 51 72 724 mait.meensalu@rapina.ee
Tarmo Salve aseesimees +372 51 34 333 tarmo.salve@rapina.ee
Aira Meitus liige +372 53 481 545 aira.meitus@rapina.ee
Mirjam Ojasaar liige +372 555 699 330 mirjam.ojasaar@rapina.ee
Maie Haavakats liige +372 5694 8198 maie.haavakats@rapina.ee
Jekaterina Valtseva liige +372 5689 7770 jekaterina.valtseva@rapina.ee

 

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolekute protokollid kuni 31.12.2017

Majandus- ja keskkonnakomisjon

7.12.21
Kalle Laht esimees +372 50 37 176 kalle.laht@rapina.ee
Vilja Kvetkovski aseesimees +372 51 08 317 vilja.kvetkovski@rapina.ee
Vladimir Kondratjev liige +372 506 3277 vladimir.kondratjev@rapina.ee
Meelis Konsap liige +372 527 8809 meelis.konsap@rapina.ee
Margus Narusing liige +372 523 5915 margus.narusing@rapina.ee
Vitali Rõžov liige +372 503 1697  vitali.rozov@rapina.ee
Meelis Tarros liige +372 521 8604 meelis.tarros@rapina.ee
Kaarel Tiganik liige +372 504 5831 kaarel.tiganik@rapina.ee

 

Majanduskomisjoni koosolekute protokollid kuni oktoober 2017

Eelarve- ja arengukomisjon

7.12.21
Nimi Positsioon Telefon E-post
Toomas Heering  esimees +372 504 3974  toomas.heering@rapina.ee
Janno Ritsberg aseesimees +372 5322 5496 janno.ritsberg@rapina.ee
Tiiu Adrijan liige +372 5344 9985 tiiu.adrijan@rapina.ee
Teet Helm liige

+372 505 5297

teet.helm@rapina.ee

Tiit Kala liige +372 509 1932 tiit.kala@rapina.ee
Virge Mastik liige +372 5363 6120 virge.mastik@rapina.ee
Mait Meensalu liige +372 517 2724 mait.meensalu@rapina.ee
Argo Must liige +372 505 0077 argo.must@rapina.ee
Endla Vaarend liige

+372 5905 3888

endla.vaarend@rapina.ee

 

Eelarve- ja planeeringukomisjoni koosolekute protokollid  kuni oktoober 2017

Eelarve- ja arengukomisjoni koosoleku protokoll 13.12.2017

Haridus- ja kultuurikomisjon

5.09.23
Nimi Positsioon Telefon E-post

Ulla Preeden

esimees  540 05 833    ulla.preeden@rapina.ee
Kairi Kasearu aseesimees 566 64 952 kairi.kasearu@rapina.ee
Inge Hirmo liige

5569 7999

inge.hirmo@rapina.ee
Mari Kala liige

523 7133

mari.kala@rapina.ee

Baiba Heering liige

5913 5610

baiba.heering@rapina.ee
Marge Trumsi liige  5827 6202 marge.trumsi@rapina.ee

 

Haridus- ja kultuurikomisjoni koosolekute protokollid kuni 31.12.2017

Alates 1. jaanuarist 2018 on Räpina Vallavalitsuses kasutusel dokumendihaldussüsteem DELTA, kõikide alatiste komisjonide protokollidega saab tutvuda siit

16.03.23

Volikogu fraktsiooni  võivad moodustada vähemalt kolm volikogu liiget. Fraktsioon moodustatakse volikogu volituste ajaks. Volikogu fraktsioonil on volikogu õigusakti algatamise ja eelnõu esitamise õigus.

EKRE fraktsioon

 

Nimi

Positsioon

Telefon

E-post

Tiit Kala

esimees

+372 50 91 932

tiit.kala@rapina.ee 

Marge Trumsi

liige

+372 58 276 202 

marge.trumsi@rapina.ee

Vladimir Kondratjev

liige

 +372 50 63 277

vladimir.kondratjev@rapina.ee

Tarmo Salve

liige

+372 51 34 333 

tarmo.salve@rapina.ee

Meelis Konsap

liige

+372 52 78 809

meelis.konsap@rapina.ee

 

Toimetaja: EVA MOREL