Komisjonid on volikogu nõuandvad organid, kus toimub õigusaktide eelnõude ja muude volikogu menetluses olevate küsimuste arutamine. Komisjoni tööd korraldab komisjoni esimees. Komisjoni koosolekul võivad sõnaõigusega osaleda peale komisjoni liikmete ka komisjoni mittekuuluvad volikogu liikmed ja vallavalitsuse liikmed. Komisjonide koosolekud toimuvad üldjuhul volikogu istungi nädalale eelneval nädalal. Komisjoni koosolekud protokollitakse.

Alates 1. jaanuarist 2018 on Räpina Vallavalitsuses kasutusel dokumendihaldussüsteem DELTA, kõikide alatiste komisjonide protokollidega saab tutvuda avalikus dokumendiregistris.

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon

31.10.19
Nimi Positsioon Telefon E-post
Ene Tigas  esimees 525 5982 ene.tigas@rapina.ee
Mait Meensalu aseesimees 517 2724 mait.meensalu@rapina.ee
Miia-Kersti Sultsmann liige 516 7760 miia@rapinahaigla.ee
Merike Paap liige 5343 4316 merikene01@hot.ee
Maie Haavakats liige 5694 8198 maiehaavakats@gmail.com
Virge Mastik liige 5363 6120 virgemastik@gmail.com
Kairi Kivilo-Aust liige 5199 0859 Kairi.Kivilo.1977@gmail.com

 

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolekute protokollid kuni 31.12.2017

Majandus- ja keskkonnakomisjon

26.10.18
Margus Narusing esimees 523 5915 margus.narusing@rapina.ee
Vello Kasearu aseesimees 502 2661 vello.kasearu@rapina.ee
Vladimir Kondratjev liige 506 3277  vladimir.kondratjev@rapina.ee
Meelis Konsap liige 527 8809 meelis.konsap@rapina.ee
Peeter Sibul liige 501 9734 peeter.sibul@rapina.ee
Ülo Tuuling liige 504 8464 ulo.tuuling@rapina.ee
Uno Nagelmaa liige 524 8189 unosan@unosan.ee
Ekke Tooding liige 511 4393 ekke.tooding@gmail.com
Mait Meensalu liige 517 2724 mait.meensalu@rapina.ee
Argo Must liige 505 0077 argo.must@rapina.ee
Deivi Org liige 5392 3134

monicadelnorte@gmail.com  

 

Majanduskomisjoni koosolekute protokollid kuni oktoober 2017

Eelarve- ja arengukomisjon

22.01.21
Nimi Positsioon Telefon E-post
Toomas Heering  esimees 504 3974 toomas.heering@rapina.ee
Vilja Kvetkovski  aseesimees 510 8317 vilja.kvetkovski@rapina.ee
Vello Kasearu liige 502 2661 vello.kasearu@rapina.ee
Kaido Palu liige 515 9940 kaido.palu@rapina.ee
Vitali Rõžov liige 503 1697 vitali.rozov@rapina.ee
Älan Zupsmann liige 506 52 15 alanzupsmann@gmail.com
Kaarel Tiganik liige 504 5831 kaarel.tiganik@rapina.ee
Tiit Kala liige 509 1932 tiit.kala@rapina.ee
Mait Meensalu liige 517 2724 mait.meensalu@rapina.ee

 

Eelarve- ja planeeringukomisjoni koosolekute protokollid  kuni oktoober 2017

Eelarve- ja arengukomisjoni koosoleku protokoll 13.12.2017

Haridus- ja kultuurikomisjon

15.10.19
Nimi Positsioon Telefon E-post

Ulla Preeden

esimees 5400 5833 ulla.preeden@rapina.ee
Peeter Sibul aseesimees 501 9734 peeter.sibul@rapina.ee
Ene Tigas liige 525 5982 ene.tigas@rapina.ee 
Leo Kütt liige 521 8202 leo.kutt@rapina.ee
Andri Võsokovski liige 5687 7335 andri.vosokovski@rapina.ee
Mirjam Ojasaar liige 5569 9330 mirjam.ojasaar@rapina.ee
Marge Trumsi liige 515 3254 marge.trumsi@rapina.ee
Jaanus Volk liige 503 2669 jaanus.volk@mail.ee
Kalle Mälberg liige 505 8304 vabaakadeemia@gmail.com

Haridus- ja kultuurikomisjoni koosolekute protokollid kuni 31.12.2017

Alates 1. jaanuarist 2018 on Räpina Vallavalitsuses kasutusel dokumendihaldussüsteem DELTA, kõikide alatiste komisjonide protokollidega saab tutvuda siit