Valmis Räpina valla kohaturundusstrateegia, logo ja tunnuslause

22.03.23

Projekt koosnes neljast etapist:

 

  1. Situatsioonianalüüs - kaardistati Räpina kuvand Eesti elanikkonna seas, Eesti meedias ja Eesti reisifirmade hulgas;
  2. Strateegilised eesmärgid - kirjeldati sihtgrupp, kellele võiks Räpina huvi pakkuda (reisisihi või elukohana), sõnastati tunnuslause "Hea kodu koht" ning lisaks toetavad laused, mida logoga koos võiks kasutada, kujundati logo ning pandi paika kavand, kuidas kohaturundusstrateegiat ellu viima hakata.;
  3. Brändimanuaal - valmis juhendmaterjal, kuidas logo ja tunnuslaused kasutada, mida logo ning sümboliseerib ning kuidas tõlgendada tunnuslauseid;
  4. Kohaturunduse edasine tegevuskava - järgmised tegevused, et projekt ei jääks üksnes projektiks, vaid et selles piirkonnale ka tulu tõuseks.

 


Projekti ellu viimiseks kaasati konsultatsioonifirma eesotsas juhataja Oliver Loodega, lisaks osalesid protsessis ka mitmed Räpina piirkonna organisatsioonid ja ettevõtlikud inimesed.

Räpina logo autoriks on Räpinast pärit kunstnik Leonhard Lapin. Logol kujutatakse üldistatud lehe motiivi, mis sümboliseerib Räpinat kui aianduse kodu. Lehemotiiv asub kolmnurga sees, mis viitab Räpina  Sillapää lossi klassitsistlikele kolmnurkviiludele. Samas seostub kolmnurk ka kodu ja majaga üldisemalt, tuletades meelde tüüpilise Eesti maakodu katust. Kolmnurk tipuga üles poole sisendab kindlustunnet, olles läbi aegade olnud mehelikkuse sümbol. Selle sees õilmitsev lehemotiiv seevastu sümboliseerib looduse naiselikku alget. Logo põhivärviks on igiroheline, sest aiakunsti põhimõte on, et aed oleks igal aastaajal ilus. Logo täisversioonis vahelduvad lehemotiivi lehtede värvitoonid vastavalt aastaaegadele, sümboliseerides nõnda Räpina aastaringsust.Räpina tunnuslauset ‘hea kodu koht' võiks tõlgendada erinevalt:

  1. Räpina vald on hea koht kodu loomiseks ja hoidmiseks – st, Räpina on hea kodukoht;
  2. Räpina kui koht, kus omandada teadmisi ja oskusi hea kodu loomisest ja oma kodu paremaks tegemisest;
  3. Räpina kui hubase ja koduse miljööga koht;

 

Projekti raames loodud logo ei asenda Räpina valla ametlikku sümboolikat, vaid täiendab seda. Logo eesmärgiks on koondada Räpina piirkond ühise märgi alla. Samas tuleb tõdeda, et logo ja tunnuslause loomine on alles algus. Kohaturundus on pikaajaline protsess ning tulemuste nägemiseks on tarvis süsteemsust ja järjepidevust.