Koduteenused

20.02.14

Koduteenused on isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad tal harjumuspärases keskkonnas toime tulla. Eesmärgiks on aidata vähenenud toimetulekuvõimega inimesel iseseisvalt, pere või sotsiaaltöötaja organiseeritud teenuste abil harjumuspärases keskkonnas (kodus) toime tulla.

Koduhooldusteenus sisaldab:

  • Koduabi on abistamine igapäevaeluks vajalike tegevuste, sealhulgas isiku eluruumide korrastamise ja kütmise, riiete ja jalanõude hoolduse, toiduainete ja majapidamistarvete ostmise, sooritamisel ja asjaajamisel. Koduabi ei pea sisaldama abistamist remondi- ja aiatöödel.
  • Hooldusabi on abistamine enese eest hoolitsemisel, sealhulgas abistamine pesemisel, riietumisel, söömisel, liikumisel ja hügieenitoimingutes.