Registreeri end räpinlaseks

Iga omavalitsus hoolitseb eelkõige oma elanike eest pakkudes mitmeid teenuseid ainult oma kodanikele, olgu nendeks sünnitoetus, lasteaiakoht või eaka koduhooldus.

Vallaeelarve suurus sõltub registreeritud elanike arvust, nii saadakse vahendid teenuste pakkumiseks ja nende arendamiseks.

Kõigil elanikel on kohustus hoolitseda enda ja oma alaealiste laste ning eestkostetavate elukoha aadressi õigsuse eest rahvastikuregistris.