Räpina Valla arengudokumendid

28.09.21

Räpina valla arengukava aastateks 2022–2030

Räpina Vallavalitsus alustas 2017. aasta alguses koostöös Veriora ja Meeksi vallaga  ühineva valla arengukava koostamisega. Meeksi, Räpina ja Veriora piirkondi hõlmava arengukava võtsid vastu kõik kolm volikogu eraldi 2017. a septembrikuus määrusega "Räpina valla arengukava aastateks 2018–2022". Igal aastal vaatab vallavalitsus arengukava üle ning uuendab dokumendi statistilisi näitajaid ja arengukava kehtivust.

Määruse „Räpina valla arengukava aastateks 2022–2030" eelnõu ja seletuskiri.

_____________________________________________________________________________________________________________________________