Räpina valla arengudokumendid

31.03.23

Räpina valla arengukava 2035+ arutelud


2023. aasta märtsikuus alustab vallavalitsus Räpina valla arengukava 2035+ koostamist. Esimesed avalikud arutelud toimuvad märtsikuu igal neljapäeval kella 15.00-17.00 Räpina Vallavalitsuse volikogu saalis. 
 

02.03.2023 kell 15.00 on päevakorras valdkonnad: sotsiaalhoolekanne, tervishoid, tervisedendus, korrakaitse ja turvalisus. 
09.03.2023 kell 15.00 on päevakorras valdkonnad: kultuur, sport, vaba aeg, turism
16.03.2023 kell 15.00 on päevakorras valdkonnad: haridus, huviharidus ja noorsootöö. 
23.03.2023 kell 15.00 on päevakorras valdkonnad: taristu, looduskeskkond ja keskkonnaseisund. 
30.03.2023 kell 15.00 on päevakorras valdkonnad: valla juhtimine, ettevõtlus, kohaliku kogukonna arendamine.   


Igale arutelule kaasatakse vastava valdkonnaga seotud isikuid volikogust ja vallavalitsusest. Lisaks kaasatud isikutele oodatakse aruteludele kaasa mõtlema valdkondadega seotud inimesi. Oma mõtteid ja ettepanekuid võib esitada ka vabas vormis e-postiga (ester.lemats@rapina.eekäsipostiga või postiga (Kooli 1, 64504 Räpina).

__________________________________________________________________________________________________________________