Räpina Valla arengudokumendid

22.08.18

Määruse „Räpina valla arengukava aastateks 2019–2030" eelnõu avalik väljapanek ja muudatusettepanekute esitamine 

Räpina Vallavalitsus koostöös Veriora ja Meeksi vallaga alustas 2017. aasta alguses ühineva valla arengukava koostamisega. Meeksi, Räpina ja Veriora piirkondi hõlmava arengukava võtsid vastu kõik kolm volikogu eraldi 2017. a septembrikuus määrusega "Räpina valla arengukava aastateks 2018–2022". Aastal 2018 vaatas vallavalitsus arengukava üle ning uuendas dokumenti peamiselt statistiliste näitajate osas ja muutis arengukava kehtivust. 

Määruse "Räpina valla arengukava aastateks 2019–2030" esimene lugemine toimub vallavolikogu 15. augusti 2018 istungil. Muudatusettepanekuid saab esitada Räpina Vallavalitsusele kirjalikult (postiaadress: Kooli 1, Räpina, 64504 Põlvamaa; e-post: vald@rapina.ee ) kuni 26. augustini 2018. 

Määruse „Räpina valla arengukava aastateks 2019–2030" eelnõu ja seletuskiri.

_____________________________________________________________________________________________________________________________