Teostamisel projektid

« Tagasi

Räpina valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine

Projekti eesmärgiks on tänavavalgustuses elektrienergia kasutamise efektiivsuse suurendamine, parandades samal ajal valguse kvaliteeti ning suurendades kohalike elanike rahulolu ja turvalisust.

Projekti nimi: Räpina valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine

Taotleja: Räpina Vallavalitsus

Projektiga kavandatavad tegevused ja oodatavad tulemused
Projekti tulemusena on rekonstrueeritud 1104 valgustuspunkti, asendatud 49 valgustusposti ning renoveeritud 5269 m kaabeldust. Rekonstrueerimise käigus võetakse kasutusele säästlikum LED-tehnoloogia, mis võimaldab saavutada elektrienergia vähenemise 277 MWh aastas ning arvestusliku süsihappegaasi vähenemise 301,93 t aastas.

Projekti abikõlblik maksumus
906 053,24 eurot
Toetuse summa
462 087,15 eurot
Valla kohustus 
443 966,09 eurot

Projekti elluviimise aeg
01.09.2019 – 01.10.2021

Programm/meede
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi meetme 6.3 „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine" tegevus 6.3.1 "Tänavavalgustuse taristu renoveerimine" mida rahastab Euroopa Ühtekuuluvusfond. Rakendusüksuseks on Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus, rakendusasutuseks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.