Teostamisel projektid

« Tagasi

Räpina lasteaia territooriumile seiklusraja rajamine

 

Projekti eesmärgiks on rajada  Räpina Lasteaed Vikerkaar territooriumile looduslähedane seiklusrada 2-10 aasta vanustele lastele.

Projekti nimi: Räpina seiklusraja rajamine

Taotleja: Räpina Vallavalitsus

Projektiga kavandatavad tegevused ja oodatavad tulemused
Laste fantaasia ja loovuse arendamiseks ning vabamängu soodustamiseks rajatakse Räpina lasteaia territooriumile looduslähedane seiklusrada, mis  koosneb 10-st erineva raskusastmega komponentidest:

1)       kelgumägi-tunnel;
2)       punutud taimetunnel;
3)       rippsild;
4)       tasakaalupoom;
5)       turnkang;
6)       ronimisvõrk;
7)       vitsonn;
8)       tasakaalurada;
9)       istumis-astumis pakud;
10)     astmepakud.

Projekti abikõlblik maksumus
11 978,00 eurot
Toetuse summa
9 999,2 eurot
Valla kohustus 
1 978,78 eurot

Projekti elluviimise aeg
01.08.2018–31.07.2020

Programm/meede
Eesti maaelu arengukava 2014–2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meede 19.2 „Toetus tegevuste teostamiseks kohaliku arengu strateegia raames". Meetme rakendusüksuseks on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA). Projektitaotlust menetles kohalik tegevusgrupp – MTÜ Piiriveere Liider.