Teostamisel projektid

« Tagasi

Mehikoorma rannaalale kõnni- ja jalgteede rajamine

Projekti eesmärgiks on rajada Mehikoorma sadama kõrval asuvale  rannaalale järve võlude nautimiseks ning Peipsi järve loodusliku keskkonnaga tutvumiseks 3 erineva lahendusega teed – 240 meetrit tõstetud puitkõnniteed, 500 meetrit madalat laudteed ning 520 meetrit sillutatud kergliiklusteed.

Projekti nimi: Mehikoorma rannaalale kõnni- ja jalgteede rajamine

Taotleja: Räpina Vallavalitsus

Projektiga kavandatavad tegevused ja oodatavad tulemused
Mehikoorma sadama kõrvale kavandatud rannaalale rajatakse kolme erineva lahendusega teed – 240 meetrit tõstetud puitkõnniteed paralleelselt Kalda tänavaga, 500 meetrit madalat laudteed järveäärsele niiskele pinnasele ning 520 meetrit sillutatud kergliiklusteed sadama akvatooriumi kõrvale. Rannaalale planeeritud teede paigutus võimaldab kasutajal läbida katkematult umbes 1,3 kilomeetrit, alustades ja lõpetades samas paigas. Selline ringjas ja erinevate kõrgustega lahendus muudab ala atraktiivsemaks ja mitmekesisemaks piirkonna külastajatele ning kohalikele elanikele.

Projekti abikõlblik maksumus
96 310,92 eurot
Toetuse summa
69 998,77 eurot
Valla kohustus 
26 312,15 eurot

Projekti elluviimise aeg
31.08.2018–30.08.2020

Programm/meede
Eesti maaelu arengukava 2014–2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meede 19.2 „Toetus tegevuste teostamiseks kohaliku arengu strateegia raames". Meetme rakendusüksuseks on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA). Projektitaotlust menetles kohalik tegevusgrupp – MTÜ Tartumaa Arendusselts.