Teostamisel projektid

« Tagasi

Kiudoski ettevõtlusalal alustakse teede renoveerimisega

Räpina Vallavalitsus esitas 2017. aasta septembrikuus piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme taotlusvooru projekti „Kiudoski ettevõtlusalal avaliku tugitaristu renoveerimine".  

Projektitegevustena kavandati algselt uuendada Räpinas Kiudoski ettevõtlusalal 2,2 km ulatuses teed (Kiudoski tee) ja tänavaid (Aianduse tn alates Sireli tn ristmikust, Jõe tn alates Nooruse tn ristmikust ja Nooruse tn) ning rajada Aianduse tn 140 m pikkune kergliiklustee. Kuna meetme eesmärgiks on majandusaktiivsuse, sealhulgas tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse kasv väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi, siis otsustas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus rahastada projekti osaliselt, toetades ainult ettevõtlusega otseselt seotud avalike teede renoveerimist. Seetõttu renoveeritakse projektiga Kiudoski tee, Jõe tn alates Nooruse tn ristmikust ning Aianduse tn alates Kiudoski tee ristmikust kuni ASi Plantex kinnistu piirini (vt joonist). Projekti tulemusena on renoveeritud sõiduteid ligikaudu 1,3 km ulatuses Kiudoski tee ja Jõe tänav on renoveeritakse 6 m laiuseks asfaltbetoonkattega ja 0,5 m laiuste tugipeenardega sõiduteeks ning Aianduse tänav 5,5 m laiuseks asfaltbetoonkattega 0,5 m laiuste tugipeenardega sõiduteeks. Ehitustöödega alustatakse augusti teises pooles. Tööde lepinguline tähtaeg on 01.11.2019.  

Renoveeritavale lõigule koostas põhiprojekti Landverk OÜ. Ehitustööd teostab OÜ Teearu Grupg ning järelevalve teenust osutab Infragate Eesti AS. 

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetusskeemi (PKT) projekti „Kiudoski ettevõtlusalal avaliku tugitaristu renoveerimine" rahastaEuroopa Regionaalarengu Fondmille rakendusüksuseks on Riigi Tugiteenuste Keskus 

  

Ester Lemats, 
Räpina valla arendusspetsialist