Teostamisel projektid

« Tagasi

Eesti-Venemaa piiriülene koostööprojekt „HEALTHY“

Projekti nimi: ER78 Promoting healthy lifestyles - HEALTHY

Projekti eesmärgiks on tugevdada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ja nende allüksuste koostööd, et edendada Eesti ja Venemaa piirialade elanike tervislikke eluviise elanike ja turistide seas. Erieesmärk on laiendada sportimise ja vaba aja veetmise võimalusi ning hõlbustada sellega seotud inimeste vahelist koostööd kohalike elanike ja turistide jaoks Eesti ja Venemaa piirialadel.

Projekti juhtpartner on Setomaa Vallavalitsus Partneriteks on Pihkva oblast, Värska Orienteerumisklubi Peko, Räpina Vallavalitsus ja Räpina Spordiklubi.

Projekti periood on 01.05.2019 – 30.04.2021.

Projekti kogueelarve on 150 750,00 eurot, millest Eesti-Vene programmi toetus on 135 675,00 eurot.

Räpina Vallavalitsuse projektieelarve
20 500 eurot
Toetuse summa
18 450 eurot
Valla kohustused
2050 eurot

Eesti-Venemaa piiriülese koostöö programmi 2014–2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel. Programm täiendab Euroopa Liidu ja Venemaa üldisi suhteid, mis keskenduvad abikõlblikele piirialadele mõlemal pool piiri.