Ametiisikute haridused

3.06.22
 

Ametikoht

Nimi

Haridus

 

Vallavanem

Enel Liin

Rakenduskõrgharidus/raamatupidamine

 

Abivallavanem

Riho Luht

Kesk-eri/veterinaarvelsker

 

Abivallavanem

Piret Rammo

Magister/õigusteadus

 

Finantsjuht

Tiia Kütt

Magister/põllumajanduse ökonoomika ja organiseerimine

 

Sotsiaalhoolekandespetsialist

Katrin Taimre

Magister/sotsiaaltöö

 

Sisekontroll ja andmekaitse 

Ahti Hütt

Magister/rahandus ja krediit

 

Arendusspetsialist 

Ester Lemats

Rakenduskõrgharidus/majandusarvestus

 

Arendusspetsialist 

Ingrid Joosep

Magister/rakenduslik sotsiaaltöö

 

Vallasekretär 

Piret Paulson

Magister/õigusteadus

 

Jurist 

Merike Kuklase

Magister/õigusteadus

 

Kantseleispetsialist 

Eva Morel

Keskharidus

 

Kantseleispetsialist 

Ene Tammekun

Keskharidus/valla-ja linnasekretäride õpe

 

Sotsiaaltööspetsialist 

Karmen Kukk

Magister/defektoloogia

 

Sotsiaaltööspetsialist 

Eve Kivioja

Kesk-eri/asjaajaja tehnik-organisaator

 

Sotsiaaltööspetsialist 

Mari Kolbakov

Bakalaureus/sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika

 

Ehitusspetsialist 

Martti Klemets

Keskharidus

 

Hangete- ja keskkonnaspetsialist 

Egle Jakin

Magister/põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine

 

Planeeringute- ja maakorraldusespetsialist 

Miia Kasearu

Magister/maakorraldus

 

Haridus- ja noorsootööspetsialist 

Anu-Cristine Tokko

Bakalaureus/ajalugu

 

Kultuuri- ja sporditööspetsialist

Kertu Anni

Magister/regionaalplaneerimine

 

Pearaamatupidaja

Jaana Mäoma

Rakenduskõrgharidus/majandusarvestaja

 

Lastekaitsespetsialist

Ave Kõlli

Bakalaureus/alushariduse pedagoog