Ametiisikute haridused

1.09.20
Ametikoht Nimi Haridus
Vallavanem Enel Liin Bakalaureus/raamatupidamine
Sisekontroll Ahti Hütt Magister/rahandus-ja krediit
Abivallavanem Piret Rammo Bakalaureus/õigusteadus
Abivallavanem Riho Luht  
Vallasekretär Piret Paulson Magister/õigusteadus
Jurist Merike Kuklase Magister/õigusteadus
Finantsnõunik Tiia Kütt Magister/põllumajanduse ökonoomika ja organiseerimine
Planeeringute-ja
maakorraldusspetsialist
Miia Kasearu Magister/maakorraldus
Arendusspetsialist Ester Lemats Kutseharidus  /majandusarvestus
Arendusspetsialist Ingrid Joosep Magister/rakenduslik sotsiaaltöö
Hariduse- ja kultuurispetsialist Anu-Cristine Tokko Bakalaureus/ajalugu
Kultuuri- ja sporditööspetsialist Kertu Anni Magister
Kantseleispetsialist Ene Tammekun Keskharidus/valla-ja linnasekretäride õpe
Teedespetsialist Taivo Kaldoja Magister/insener hüdrotehnik
Sotsiaalhoolekandespetsialist Katrin Taimre Magister/sotsiaaltöö
Sotsiaaltööspetsialist Karmen Kukk Bakalaureus/defektoloogia
Sotsiaaltööspetsialist Eve Kivioja Kesk-eri/asjaajaja tehnik-organisaator
Sotsiaaltööspetsialist Mari Kolbakov Bakalaureus/sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika
Sotsiaaltööspetsialist Astrid Laur Keskharidus
Registripidaja Viigi Oru Kesk-eri /valla-ja linnasekretäride õpe
Volikogu sekretär Eva Morel Keskharidus
Pearaamatupidaja Jaana Mäoma Bakalaureus/majandusarvestus, raamatupidaja
Arhivaar Piret Sermandi Kesk-eri /raamatupidaja
IT- juht Aleksei Raud Magister