Aastapreemiad

30.01.23


Räpina Vallavalitsus ootab igal aastal 15. detsembrini ettepanekuid vastaval aastal oma tegude ja ettevõtmistega silma paistnud inimeste ja kollektiivide tunnustamiseks. Ettepanekud vaatab üle ning otsuse teeb 11-liikmeline hindamiskomisjon. Preemiate andmise tseremoonia toimub pidulikul vastuvõtul jaanuarikuus.

 

Hindamiskomisjoni kuulub neli Räpina Vallavolikogu esindajat, üks Vallavalitsuse esindaja, üks ettevõtjate esindaja, kolm kodanikualgatuse esindajat, SA Räpina Kultuurkapital nõukogu esimees ning Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esindaja. 

 

PREEMIATE KATEGOORIAD

Välja antakse kuni kaksteist preemiat viies valdkonnas. Väljaantav preemia on rahaline ning sellele lisandub nimeline meene.

 

Ettevõtja preemia antakse Räpina vallas tegutsevale füüsilisest isikust ettevõtjale või vallas registreeritud või tegutsevale ettevõttele väljapaistva tegevuse eest ettevõtluse edendamisel, kusjuures ettevõte peab olema tegutsenud vähemalt kaks aastat, sel peab olema vähemalt kaks alalist töötajat ning ettevõttel ei tohi olla maksuvõlgasid. 


Väikeettevõtja preemia antakse märkimisväärse ettevõtliku tegevuse eest. Preemia antakse Räpina vallas tegutsevale füüsilisest isikust ettevõtjale või vallas registreeritud või tegutsevale ettevõttele. Kandidaadil ei pea olema alalisi töötajaid, kuid sel ei tohi olla maksuvõlgasid. 


Kodanikualgatuse preemia antakse väljapaistva kohalikku elu edendava kodanikualgatusliku tegevuse eest Räpina vallas tegutsevale isikule, seltsingule, külale või mittetulundusühingule, kes on käesoleval aastal korda saatnud vähemalt ühe laialdast tähelepanu pälvinud ürituse või kodanikuaktsiooni.


Haridus- ja noorsootöö preemiaid antakse välja kolm:

  • noore preemia (kuni 26-aastased);
  • täiskasvanu preemia;
  • kollektiivi preemia.

Preemia kandidaadiks esitatav isik või kollektiiv peab olema käesoleval aastal silma paistnud oma aktiivse tegevuse või saavutustega hariduse ja/või noorsootöö valdkonnas.


Kultuuripreemiaid antakse välja kolm:

  • noore preemia (kuni 26-aastased);
  • täiskasvanu preemia;
  • kollektiivi preemia.

Preemia kandidaadiks esitatav isik või kollektiiv peab olema käesoleval aastal silma paistnud oma aktiivse tegevuse või saavutustega kultuuri valdkonnas.


Spordipreemiaid antakse välja kolm:

  • noore preemia (kuni 26-aastased);
  • täiskasvanu preemia;
  • kollektiivi preemia.

Preemia kandidaadiks esitatav isik või kollektiiv peab olema käesoleval aastal silma paistnud oma aktiivse tegevuse või saavutustega spordi valdkonnas.

 

KANDIDAATIDE ESITAMISE VORMID

 

Ettepanekuid tunnustamiseks oodatakse igal aastal digitaalselt allkirjastatuna 15. detsembrini (k.a.) e-postil vald@rapina.ee või paberil ja käsitsi allkirjastatuna Räpina Vallavalitsuses aadressil Kooli 1 Räpina 64504.

 

Alus: Räpina Vallavolikogu 21.04.2021 määrus nr 5 „Räpina valla preemiate andmise kord"