Dokumendiregister

Vastavalt Avaliku teabe seadusele peab kohalik omavalitsus veebis avalikustama oma dokumendiregistri. Räpina Vallavolikogu ja Vallavalitsuse dokumendiregistrisse kantakse vallavalitsuses ja volikogus saadud või loodud dokumendid.

Dokumendiregistri avalikus vaates ei võimaldata juurdepääsu isikuandmeid või ärisaladust sisaldavatele dokumentidele. Juurdepääsupiiranguga dokumentidele on lisatud viide juurdepääsupiirangule ning nendele saab juurdepääsu taotleda täites selleks eraldi teabenõude vormi. Dokumentide sisu kohta täpsustava informatsiooni saamiseks esitage teabenõue.

Alates 01.01.2018 on Räpina Vallavalitsuses kasutusel dokumendihaldussüsteem DELTA

Dokumendiregister kodanikule
Dokumendiregistri kasutusjuhend

Isikuandmete kaitse
 

Ühinenud valdade varasemate dokumentide saab tutvuda dokumendiregistris:

Räpina Vallavalitsuse dokumendid kuni 31.12.2017

Meeksi Vallavalitsuse dokumendid kuni 31.12.2017 

Veriora Vallavalitsuse dokumendid kuni 31.12.2017

Dokumendiregistris on avalikus vaates sisalduvad vallavalitsuse ja vallavolikogu dokumendid alates aastast 2011. Varasemate dokumentidega tutvumiseks ning olemasolevate dokumentide sisu kohta täpsustavate küsimuste korral tuleb esitada teabenõue.

Dokumendiregistri otselingid:
- Vallavolikogu määrused (Riigi Teatajas avaldatud aktid)
Vallavolikogu otsused kuni 31.12.2017
Vallavolikogu istungite päevakorrad ja eelnõud kuni 31.12.2017
Vallavolikogu istungite protokollid 31.12.2017

- Vallavolikogu otsused alates 2018
- Vallavolikogu istungile esitatavad algmaterjalid alates 2018
- Vallavolikogu istungite protokollid alates 2018

- Vallavalitsuse määrused
Vallavalitsuse korraldused kuni 31.12.2017
Vallavalitsuse istungite protokollid kuni 31.12.2017

- Vallavalitsuse korraldused alates 2018
- Vallavalitsuse istungite protokollid alates 2018