« Tagasi

Ruusa puhkeaala detailplaneeringu avalik väljapanek

Ruusa puhkeaala detailplaneeringu  avalik väljapanek toimub ajavahemikul 14.07.2016  kuni 29.07.2016   Räpina Vallavolikogu saalis (ruumis  nr  204) aadressil Kooli 1 Räpina linn.

Planeeringuala asub Räpina  vallas  Ruusa  külas  riigi reaservmaal (EHAK kood 7151) Ruusa puhasti biotiikide ja Võhandu jõe vahelisel  alal ning on suurusega 2,67 ha. Planeeringu eesmärgiks  on määratleda  vajalik  maa-ala  Ruusa  puhkeala  rajamiseks ning selle munitsipaalomandisse taotlemine. Puhkealale on planeeritud  paatide  veeskamise koht, milleks on ette nähtud vana jõesäng puhastada setetest. Samuti on alale planeeritud suusarajad ja juurdepääsutee. Planeeringu lahendus vastab kehtivale Räpina valla üldplaneeringule. Detailplaneeringuga saab tutvuda  Räpina Vallavolikogu saalis (ruumis  nr  204)