« Tagasi

Leevaku küla Võhandu jõeäärse puhkeala detailplaneeringu avalik väljapanek teist korda

Avalik väljapanek toimub ajavahemikul 03.08.2015  kuni 17.08.2015. Avalik väljapanek korraldatakse teist korda kuna planeeringu lahendusse on viidud sisse Keskkonnaameti  märkused mis puudutavad ehituskeeluvööndisse palliplatsi rajamist ja Võhandu jõkke supluskoha piirkonnas registreeritud II kategooria kaitsealuse liigi harjuse (Thymallus  thymallus) leiukohta.