« Tagasi

Leevaku küla Võhandu jõeäärse puhkeala detailplaneeringu avalik väljapanek

Leevaku küla Võhandu jõeäärse puhkeala detailplaneeringu  avalik väljapanek toimub ajavahemikul 29.05.2015  kuni 12.06.2015. Planeeritav maaüksus on suurusega  ca 16,6 ha ja paikneb piki kaldaäärseid kinnistuid Võhandu jõe ja Tartu-Koidula riigimaantee vahelisel alal. Planeeringu üldine eesmärk on parandada veeturismi arendamise tingimusi ning suurendada veeturismi konkurentsivõimet piirkonnas. Planeeringuga nähakse  ette ülalpool paisu paadisilla ja paatide varjualuse ning parkla ja WC püstitamiseks ehitusõiguse määramine. Alale on planeeritud erinevate funktsioonidega rajad, külaplats, supluskoht, paatide veeskamiskoht ja jõe ületamiseks köisparv. Detailplaneeringu lahendus ei muuda kehtivat Räpina valla üldplaneeringut. Planeering on vaadeldav alates 21.05.2015 Räpina valla kodulehel aadressil www.rapina.ee/detailplaneeringud ja paberkandjal valla sekretär-asjaajaja juures.