« Tagasi

Leevaku küla Võhandu jõeäärse puhkeala detailplaneering

Detailplaneeringu ülesanne on Leevaku Võhandu jõeäärsel puhkealal läbi Eesti- Läti piiriülese koostöö
programmi projekti: „Development of water tourism as nature and active tourism component in Latvia and
Estonia", akronüüm „RIVERWAYS" parandada veeturismi arendamise tingimusi ning suurendada
veeturismi konkurentsivõimet piirkonnas.
Vastavalt Räpina valla üldplaneeringule kuulub Leevaku küla keskus detailplaneeringu kohustusega ala
hulka.