« Tagasi

Köstrimäe küla Härsingu kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Räpina Vallavalitsus teatab

Köstrimäe küla  Härsingu kinnistu detailplaneeringu  avalik väljapanek toimub ajavahemikul 15.02.2016 kuni 29.02.2016. Planeeritav ala asub Köstrimäe külas Härsingu kinnistul, mille suuruseks on 0,6 ha. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub mitmendat korda, kuna 

Tartu Halduskohtu  12.11.2015  otsusega on tühistatud Räpina Vallavolikogu 25. 02.2015 otsus Härsingu kinnistu detailplaneeringu kehtestamise kohta. Haldusohtu seisukoht otsuse tegemisel planeeringuala piirinaabrite kaebuse alusel oli selline, et detailplaneeringus on hoonestusala määratud Võhandu jõe ehituskeeluvööndisse, mis on planeerimisseadusega vastuolus. Avalikule väljapanekule suunatud planeeringus on viidud sisse muudatus selliselt, et kuni 2-korruselise elamu ja abihoone püstitamiseks vajalik hoonestusala jääb väljapoole Võhandu jõe ehituskeeluvööndit. Detailplaneeringu lahendus ei muuda kehtivat Räpina valla üldplaneeringut. Detailplaneeringuga saab tutvuda  Räpina Vallavolikogu saalis (ruumis  nr  204) aadressil Kooli 1 Räpina linn ning Räpina valla kodulehel http://www.rapina.ee/detailplaneeringud