« Tagasi

Jaanikeste küla Susliku kinnistu detailplaneeringu algatamine

Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine suvekodu, kahe abihoone ja paadisilla rajamiseks. Koostatav detailplaneering on valla üldplaneeringut muutev planeering, millega vähendatakse Võhandu jõe ehituskeeluvööndit planeeritava kinnistu piires. Samuti peab planeering näitama ära metsamaa raadamiseks vajaliku maa-ala suuruse.