Teostamisel projektid

« Tagasi

Räpina, Mooste, Värska, Veriora, Ahja, Mikitamäe, Orava, Meeksi, Piirisaare valdade ühinemise koordineerimine

Projekti eesmärgiks on Räpina, Mooste, Värska, Veriora, Ahja, Mikitamäe, Orava, Meeksi, Piirisaare valdade vabatahtlike ühinemisläbirääkimiste koordineerimine, et moodustada omavalitsusüksus, mille rahvaarv pärast ühinemist on vähemalt 11 000 elanikku.


Projekti nimi: Räpina, Mooste, Värska, Veriora, Ahja, Mikitamäe, Orava, Meeksi, Piirisaare valdade ühinemise koordineerimine

Taotleja:
Räpina Vallavalitsus

Projektiga kavandatavad tegevused/tulemused

Omavalitsuste ühinemisläbirääkimiste koordineerimine, et moodustada Põlvamaal 01.01.2017. a uus omavalitsusüksus Räpina, Mooste, Värska, Veriora, Ahja, Mikitamäe, Orava, Meeksi ja Piirisaare valdade baasil.

Valdade vabatahtlik ühinemine tagab  piirkonna tervikliku ja tasakaalustatud arengu ning ühtse juhtimise, mis on eelduseks kohaliku omavalitsuse jätkusuutlikkusele ning majandusliku potentsiaali kasvule, s.h. suurendab võimekust osaleda ühisprojektides.

Projekti abikõlbulik maksumus
17 372,73 eurot
Toetuse summa
14 766,82 eurot
Valla kohustused
2 605,91 eurot

Projekti elluviimise periood
01.02.2016–31.12.2016

Projekti abikõlblik periood
01.02.2016–24.09.2016

Programm/meede
Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna „Haldusvõimekus" meetme „Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu" tegevus „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus".  Meetme rakendusüksuseks on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS).