Vallavara

9.03.17

Vallavara kasutusse andmine:


Tuletõrje väljak (aadressil Võhandu 13, Räpina) avaliku ürituse „Räpina laat" korraldamiseks FIEle Sirle Sillaste (registrikood14044656) järgnevatel päevadel kella 9.00–15.00:

  1. 9. aprill 2017;
  2. 14. mai 2017;
  3. 4. juuni 2017;
  4. 18. juuni 2017;
  5. 23. juuli 2017;
  6. 6. august 2017;
  7. 20. august 2017;
  8. 24. september 2017;
  9. 8. oktoober 2017.

alus: Räpina Vallavalitsuse 21.02.2017. a korraldus nr 69 „Enampakkumise tulemuste kinnitamine ja vallavara kasutusse andmine avaliku ürituse korraldamiseks".