Räpina linnas laatade korraldamise kirjalik enampakkumine

16.05.19

Räpina Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise Tuletõrje väljaku (edaspidi Väljaku) kasutusse andmiseks laatade korraldamiseks 2019. aastal sagedusega kaks korda kuus järgmistel perioodidel (sulgudes võimalikud kuupäevad):

 •  Aprilli I pool (7 või 14)
 • Aprill II pool (21 või 29)
 • Mai I pool (5 või 12)
 • Mai II pool (19 või26)
 • Juuni I pool (2 või 9)
 • Juuni II pool (16 või 30)
 • Juuli I pool (7 või 14)
 • Juuli II pool (21 või 28)
 • August I pool (4 või 11)
 • August II pool (18 või 25)
 • September I pool (1 või 8)
 • September II pool (15, 22 või 29)
 • Oktoober I pool (6 või 13)
 • Oktoober II pool (20 või 27)

Väljaku renditasu alghind on 50 (viiskümmend) eurot päevas.

Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus märgusõnaga „Laat" Räpina Vallavalitsus
ruum 212 hiljemalt 1. märts 2019. a kell 12.00 (Kooli 1 64504 Räpina, II korrus).
Pakkumus esitada Pakkumise vormil (vt. allpool seotud failid).