Vallavalitsus on valla täidesaatev organ, kelle moodustab vallavanem pärast seda kui vallavolikogu on ta valinud.

Vallavalitsuse liikmed

Nimi Amet Telefon Mobiil E-post
Enel Liin vallavanem 799 9501 5265057 enel.liin@rapina.ee
Aleksandr Suvorov abivallavanem   5256191 aleksandr.suvorov@rapina.ee
Piret Rammo abivallavanem   5257864 piret.rammo@rapina.ee
Tiia Kütt valitsuse liige 799 9506 511 0038 tiia.kutt@rapina.ee
Katrin Taimre valitsuse liige 799 9515 514 3178 katrin.taimre@rapina.ee

 

Vallavalitsuse istungid toimuvad  üldjuhul üks kord nädalas (kolmapäeval algusega kell 10.00) asukohaga  Kooli tn 1 Räpina linn ruum 211 (Räpina haldushoone).
Vallavalitsuse istungitel osaleb sõnaõigusega vallasekretär või tema asendaja.