Vallavalitsus on valla täidesaatev organ, kelle moodustab vallavanem pärast seda kui vallavolikogu on ta valinud.

Vallavalitsuse liikmed

Nimi Amet Telefon Mobiil E-post
Kaido Palu Vallavanem 799 9501 506 9661 kaido@rapina.ee
Tiia Kütt Finantsosakonna juhataja 799 9506 511 0038 tiia@rapina.ee
Miia Kasearu Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja 799 9510 506 3276 miia@rapina.ee
Katrin Taimre Sotsiaalosakonna juhataja 799 9515 514 3178 katrin@rapina.ee

 

Vallavalitsuse istungid toimuvad  üldjuhul üks kord nädalas (teisipäeval algusega kell 10.00) asukohaga  Kooli tn 1 Räpina linn ruum 211 (Räpina haldushoone).
Istungi päevakord avalikustatake istungile eelneval päeval.
Vallavalitsuse istungitel osaleb sõnaõigusega vallasekretär või tema asendaja.