« Tagasi

Kantseleiteenuste hinnakiri

Räpina Vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste kantseleiteenuste hinnakiri:

mustvalge ja värvilise teksti väljatrükk ja paljundus
- Paberi A4 formaat ühe- või kahepoolne               0,2 eurot
- Paberi A3 formaat ühe- või kahepoolne               0,4 eurot

värvilise kujundusega teksti, pildi või foto trükkimine ja paljundus
- Paberi A4 formaat ühepoolne                                1 euro
- Paberi A3 formaat ühepoolne                                2 eurot

Hallatavates õppeasutustes õpilastele töölehtede ja jaotusmaterjalide väljatrükkimine ja paljundamine
- Paberi A4 formaat ühepoolne                               0,02 eurot
- Paberi A4 formaat kahepoolne                             0,03 eurot

Vallavalitsuses  avalikes  huvides  kasutatavate  materjalide  ja  haldusmenetluses  vajalike dokumentide väljatrükk ja paljundus on tasuta.

alus: Räpina Vallavalitsuse 4. märtsi 2014. a korraldus nr 164