Täitmata ametikohad

« Tagasi

Räpina valla haridusasutused ootavad oma kollektiividesse tugispetsialiste

Räpina valla haridusasutused ootavad oma toredatesse kollektiividesse tugispetsialiste.

Räpina Lasteaed Vikerkaar otsib

  • eripedagoogi (koormus 0,9)
  • logopeedi (täiskoormus)

Viluste Põhikool otsib

  • psühholoogi (täiskoormus)

Räpina vald – Hea kodu koht – asub looduskaunis paigas Lämmijärve ja Võhandu jõe kaldal võro kultuuriruumis, olles lähedaseks naabriks Setomaale.

Räpina mõisahoone ja -park moodustavad kauni valla ajaloolise südame, mõisa endises tall-tõllakuuris asuv Räpina Inkubatsioonikeskus (Räpina loomemaja) edendab ettevõtlust ning korraldab huvitegevusi igale eale.

Räpina sadam tõmbab ligi lummavate vaadete ning hästi välja ehitatud sadamataristuga, Mehikoorma piirivalvekordoni juurest avaneb vaade üle järve Venemaale.

Sügiseks on valmimas Räpina staadion ning sportlikult saab vaba aega veeta ka valla kaunitel matkaradadel Meenikunno rabas ja Võhandu jõe ümbruses või Räpina puhke- ja virgestusalal.

Räpina vallas elab sõbralik ja ühtehoidev kogukond ning toimub aktiivne seltsitegevus.

 

Vajadusel saab Räpina Vallavalitsus pakkuda tööle asujale ametikorterit.

Kandideerijal palume saata oma CV koos kaaskirjaga Räpina Lasteaia Vikerkaar aadressil vikerkaar@rapina.ee, Räpina Ühisgümnaasiumi aadressil kool@rapina.ee või Viluste Põhikooli aadressil vilustekool@rapina.ee.