Täitmata ametikohad

Peamised ametiülesanded: Abivajavate laste välja selgitamine ja neile vajaliku kaitse, abi ning hoolduse korraldamine; sotsiaalnõustamine; lapsevanemate ja teiste lapse...

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi lastekaitsespetsialisti ametikohale

Peamised ametiülesanded: Abivajavate laste välja selgitamine ja neile vajaliku kaitse, abi ning hoolduse korraldamine; sotsiaalnõustamine; lapsevanemate ja teiste lapse...

Peamised tööülesanded: Ehitusalase tegevuse korraldamine ja juhtimine Räpina vallas ning ehitusseadustiku ja muude ehitusalaste õigusaktide nõuete täitmise tagamine. Tööle asumine...

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja konkursi ehitusspetsialisti ametikohale

Peamised tööülesanded: Ehitusalase tegevuse korraldamine ja juhtimine Räpina vallas ning ehitusseadustiku ja muude ehitusalaste õigusaktide nõuete täitmise tagamine. Tööle asumine...

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja konkursi IT-juhi töökohale Peamised tööülesanded: Räpina Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste infosüsteemide juhtimine tagades...

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja konkursi IT-juhi töökohale

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja konkursi IT-juhi töökohale Peamised tööülesanded: Räpina Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste infosüsteemide juhtimine tagades...

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja konkursi kahele lastekaitsespetsialisti ametikohale. Üks põhikohaga lastekaitsespetsialisti ametikoht, teine asendajale lapsehoolduspuhkusel viibiva...

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja konkursi kahele lastekaitsespetsialisti ametikohale.

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja konkursi kahele lastekaitsespetsialisti ametikohale. Üks põhikohaga lastekaitsespetsialisti ametikoht, teine asendajale lapsehoolduspuhkusel viibiva...