Täitmata ametikohad

Räpina valla haridusasutused ootavad oma toredatesse kollektiividesse tugispetsialiste. Räpina Lasteaed Vikerkaar otsib eripedagoogi (koormus 0,9) logopeedi...

Räpina valla haridusasutused ootavad oma kollektiividesse tugispetsialiste

Räpina valla haridusasutused ootavad oma toredatesse kollektiividesse tugispetsialiste. Räpina Lasteaed Vikerkaar otsib eripedagoogi (koormus 0,9) logopeedi...

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi ehitusspetsialisti ametikohale. Ehitusspetsialisti ülesandeks on ehitusalase tegevuse korraldamine ja juhtimine Räpina vallas ning...

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi ehitusspetsialisti ametikohale

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi ehitusspetsialisti ametikohale. Ehitusspetsialisti ülesandeks on ehitusalase tegevuse korraldamine ja juhtimine Räpina vallas ning...

Noorsootöötaja ülesandeks on noorsootöö tegevuste läbiviimine, korraldamine ja koordineerimine piirkonnas, koostöö arendamine kohalike noorte, Räpina valla asutuste ning erinevate...

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi noorsootöötaja ametikohale

Noorsootöötaja ülesandeks on noorsootöö tegevuste läbiviimine, korraldamine ja koordineerimine piirkonnas, koostöö arendamine kohalike noorte, Räpina valla asutuste ning erinevate...

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Ruusa Põhikooli direktori ametikohale. Ruusa Põhikooli direktori ülesandeks on õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus ning kooli...

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Ruusa Põhikooli direktori ametikohale

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Ruusa Põhikooli direktori ametikohale. Ruusa Põhikooli direktori ülesandeks on õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus ning kooli...