Uudised ja teated

« Tagasi

Väikesed kodanikud külastasid Räpina vallavalitsust

Kodanikupäeval 26. novembril külastasid Räpina vallavalitsust  algklasside õpilased ja -õpetajad Ruusa koolist. Esmalt koguneid lapsed volikogusaali, kus vallavanem Enel Liin tutvustas, milliste tööde ja teemadega vallavalitsuses tegeletakse ning millistes küsimustes saavad kodanikud vallaametnike poole pöörduda.

Ruusa kooli abiõpetaja Andri Võsokovski ütles, et mõte külastada Räpina vallavalitsust tekkis neil algklasside õpetajatega pärast inimeseõpetuse tundi, milles käsitleti tähtpäevade teemat. Lastes äratas huvi kalendrit uurides ühe tähtpäeva nimetus – kodanikupäev. Mida see üldse tähendab, mis tähtpäev see selline on? Õpetajad seletasid, kes on kodanik ja kuna huvi selle teema vastu oli piisavalt suur, siis võetigi ette praktiline külastus valla halduskeskusesse.

Lastel oli vallavanemale erinevaid küsimusi. Näiteks küsiti, kas vallavalitsus töötab iga päev ja väike tüdruk Eva-Liine Kask küsis: „Kas te töötate tasuta?" Vallavanem vastas ja selgitas, et lisaks sellele, et töötatakse iga päev kella 8-16.30, tuleb temal ja mõningatel teistel vallaametnikel osaleda ka paljudel üritustel töövälisel ajal: „Käime sageli peale tööd või nädalavahetustel oma valda tutvustamas või inimestele kaasa rääkimas. Tasuta me ei tööta, töö on vastutusrikas ja küllaltki raske."

Lapsed said teada, et Räpina vallavalitsuses töötab hetkel 48 inimest. „Nagu ma ennist rääkisin, on meil kolm valda ühinenud ja meil on veel kaks maja – üks on endine Meeksi keskus ja teine endine Veriora keskus, kus on tööl haldusspetsialistid, kes tegelevad varaga, neis on tööl ka sotsiaaltööspetsialistid, et inimesed ei peaks sõitma oma kodukohast kaugele Räpinasse, kui on muresid. Seal on tööl ka kantseleitöötajad, kes võtavad vastu inimeste avaldusi ja tegelevad nende esmase nõustamisega," ütles vallavanem Enel Liin.

Õpilastel oli varuks nutikaid küsimusi

Üks poiss tundis huvi, millised projektid vallal parasjagu käsil on. Vallavanem vastas, et kirjutatakse projekti noortevahetusest Ukrainaga – seitse ukraina noort siia ja meilt sama palju vastu. „Räpina rannaala puhastamise projekt on samuti töös. Järgmisel aastal hakatakse renoveerima Räpina ühisgümnaasiumi sööklat ja astutakse esimesed sammud gümnaasiumi staadioniehitusel. Võhandu tänav on suur ja lagunenud tänav, mille me peame tegema korda koos kanalisatsiooniprojektidega. Kavas on ka erinevad teedeehitused. Mänguväljak saab tuleval aastal valmis tuletõrje väljakule. Sellel aastal tegime Ruusale laululava, järgmisel tuleb laululava ette kiviplats. Ruusa koolimaja juurde tahaksime saada ka välitrenažööre, see on meil koostööprojekt ühe MTÜ-ga. Kirjutamisel on ka kultuuriprojekt koostöös naabervaldadega, mis koondab muusikuid," tegi vallavanem ülevaate käsil olevatest projektidest.

Huvi tunti ka haldushoone vastu. Lapsed said teada, et see maja on ehitatud 1956. aastal parteimajaks. Hiljem koliti sellesse hoonesse Räpina haigla, kus asus ka sünnitusosakond ning selles majas on praegune vallavanem Enel Liin ilmale tulnud.

Vallavanem ja abivallavanem Piret Rammo näitasid lastele maja pärast seda, kui oli põhjalikult räägitud erinevat osakondade tööst. Ilmselt kõige rohkem põnevust tekitas raamatupidajate toas suur raudkapp, milles raha hoitakse. Igaühe soov oli sinna sisse piiluda. Kergeks rüselemiseks läks vallavanema kabinetis, sest kõik tahtsid proovida istuda vallavanema toolil. Sama huvitav oli proovida vallasekretäri ja juristi toolil istumist ning end täiskasvanuna samas rollis ette kujutada. Küsimusele, mis meeldis külaskäigust Räpina vallavalitsusse kõige enam, tuli ühelt tüdrukult kiire vastus: „See, et anti kommi! Tegelikult meeldis kõik!" Eks infot oli pisikestele kooliõpilastele esimese hooga rohkem kui küll ja see vajab pikemat seedimist. Nii ütleski abivallavanem Piret Rammo lastega hüvasti jättes, et kindlasti kerkib küsimusi alles pärast külastust ja et nad võivad alati nendega Andri abil või vahendusel tema poole tagasi pöörduda.

Vaike Tammes,

Räpina valla avalike suhete spetsialist

 

Foto: Andrus Karpson „Vallavanema toolil oli uhke tunne istuda."