Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

« Tagasi

Toetus puudega inimeste eluasemete kohandamiseks

Räpina Vallavalitsus esitab taotluse rahandusministeeriumile puudega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse saamiseks, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond meetmest "Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine".

Toetuse eesmärgiks on kohandada puudega inimese eluruumid nende vajadustele vastavaks, et parandada puudega inimeste iseseisevat toimetulekut.

Toetatavateks tegevusteks on liikuvusega seotud toimingute (sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamine), hügieeni- ja köögitoimingute parandamine.

Kohandada saab Räpina vallas asuvat aastaringseks elamiseks sobivat eluruumi või ruumide kogumit, sealhulgas abiruumid, mis on toetuse taotleja rahvastikujärgne ja tegelik elukoht ning on tema enda või tema pereliikme (sealhulgas sugulase) omandis, kaasomandis või kasutuses üürilepingu alusel. Füüsiline kohandamine on puudega inimese erivajadustest tulenev eluruumi ümberehitamine.

Täpsed tingimused toetuse saamiseks on kehtestatud sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määrusega nr 4 ja Räpina Vallavalitsuse 09.02.2018 korraldusega nr 380 on kehtestatud „Puudega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramise tingimuse ja kord Räpina vallas".

Räpina Vallavalitsus ootab kohanduse vajajatelt või nende esindajatelt taotlusi puudega inimesele eluruumi kohandamiseks alates 4. märtsist kuni 26. aprillini 2019.

Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada hiljemalt 26. aprilliks 2019 kas elektroonselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vald@rapina.ee või posti teel Räpina Vallavalitsuse aadressil Kooli tn 1, Räpina 64504. Samuti võtab kohapeal taotlusi vastu Räpina Vallavalitsuse arendusspetsialist Ingrid Joosep esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 09.00-12.00. Taotlust esitama tulles võtke kindlasti kaasa isikut tõendav dokument ning vastavad lisadokumendid.

Enne taotluse esitamist palume lugeda läbi infokiri

Lisatud on taotluse blankett 

ja omaniku nõusoleku näidis

Täiendav info: Ingrid Joosep, telefonil 514 1373 või e-posti aadressil ingrid.joosep@rapina.ee