Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

« Tagasi

Sotsiaalkindlustusameti teavituskiri seoses puude raskusastme tuvastamise otsuse väljastamisega

Käesoleva aasta aprillis muutis Sotsiaalkindlustusamet puude tuvastamisest teavitamise korda.

Varasemalt edastatud dokumentide asemel saadetakse inimesele nüüd üksnes teavituskiri, kus on välja toodud vaid kõige olulisem: puude raskusaste, selle kestus ja sotsiaaltoetuse summa. Inimene saab koos kirjaga ka puudega isiku kaardi.

Puude tuvastamise otsus saadetakse inimesele vaid juhul, kui ta selle saamise soovist Sotsiaalkindlustusametile ise teada annab. Muudatus ei puuduta inimesi, kellel puuet ei tuvastatud, neile saadetakse endiselt otsus.

Sotsiaalkindlustusametist jõuab info kõigi määratud puuete kohta sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse STAR, millele on ligipääs kõikidel omavalitsustel. Samuti saadab Sotsiaalkindlustusamet kohalikele omavalitsustele regulaarselt infot piirkonnas elavate puudega inimeste kohta, seega on kohalikul omavalitsusel vastav info olemas ning puudub vajadus inimesi täiendavalt koormata puude tuvastamise otsuse nõudmisega.

Seega, inimene ei peaks toetuste taotlemiseks või teenuste saamiseks korduvalt esitama kord juba riigile või kohalikule omavalitsusele esitatud andmeid, tõendeid ja dokumente.

Alati, kui puude otsuses on eraldi välja toodud liikumis- või nägemispuue, siis see info kajastub ka STARis puude liigi all. Kui STARis on puude liigina märgitud „muu", tähendab see, et inimesel ei ole tuvastatud nägemis- või liikumispuuet. Kui aga inimene väidab, et STARi andmed ei vasta tegelikkusele, siis on tal alati võimalik küsida sotsiaalkindlustusametist puude otsus.

Sotsiaalkindlustusamet