Uudised ja teated

SEB Heategevusfond kutsub kandideerima 50 000 euro suurusele õppestipendiumile

SEB Heategevusfond annab 2017. aastal välja õppestipendiume summas 50 000
eurot. Õppestipendiumi saavad taotleda eestkoste-, hooldus-, turva- või
asenduskodudes elavad noored. Stipendiumile on oodatud kandideerima ka
noored emad ja isad.

 

Stipendium on mõeldud:

• õppemaksu tasumiseks,

• õppevahendite soetamiseks ja/või

• igakuiseks isemajandamiseks,

• lastehoiu (lasteaia)maksu tasumiseks (noore lapsevanema stipendium).

SEB Heategevusfondi projektijuht Merike Villard toob SEB 2017. aasta noorte
uuringust välja, et 18-25. aastastest noortest peab 34% vanemate ja
sugulaste toetust oluliseks. Heategevusfondi sihtgrupil puudub vanemliku
hoole tugi, sestap on oluliseks elatusallikaks õppivale noorele
õppestipendium. Kuue ja poole aastaga on fondile esitatutud üle 1200
stipendiumi taotluse. „Meie stipendiaadid on oma tagasisides märkinud, et
lisaks rahalisele toetusele annab igakuine regulaarne sissetulek neile
juurde nii motivatsiooni kui ka usku ennesesse."

Õppestipendiumile võivad kandideerida kõik kuni 26-aastased eestkosteperes,
hooldusperes, turva- või asenduskodus elanud või elavad noored, kellel on
soov alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega
kutseõppeasutuses või kõrgkoolis. Stipendiumi saavad taotleda ka noored emad
ja isad, kes on lapsevanemaks saanud enne 19. eluaastat ja on stipendiumi
taotlemise ajal alla 26-aastased ning soovivad alustada või jätkata oma
haridusteed, õppides täiskoormusega põhikoolis, gümnaasiumis,
kutseõppeasutuses või kõrgkoolis.

Taotlusi saab esitada kuni 20. septembrini. Stipendiume rahastatakse fondi
laekunud annetustest ja fondi varade investeerimise tulemusel teenitud
tulust.

Vajalikud dokumendid taotluse esitamiseks:
http://www.heategevusfond.ee/oppestipendium


Lisainfo:
Merike Villard
Projektijuht
MTÜ SEB Heategevusfond
+ 372 665 5615
+372 506 0953
merike.villard@heategevusfond.ee
stipendium@heategevusfond.ee
http://www.heategevusfond.ee