Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

Reedel, 21. juunil avatakse Räpina rannaalal laste mänguväljak

Põlva Lions Klubi ja Räpina Valla koostöös püstitati Räpina ranna ujumiskohale laste mänguväljak ning rannaatraktsioonid. Algatuse eesmärgiks oli parandada avalikus ruumis vabaaja veetmise võimalusi ja pakkuda tegevust suvisel perioodil lastele.

Idee algatas Põlva Lions Klubi, kogudes rannaala atraktsioonide soetamiseks rahastust annetajatelt, klubiliikmetelt ja toetajatelt. Kogutud summa kattis ligikaudu poole rannaala mänguväljaku ehitamise maksumusest. Lisaks panustati projekti vabatahtliku tööga, tehes rannas heakorratöid ja värvides riietuskabiini ning WC.

Põlva Lions Klubi Presidendi Meelis Tarrose sõnul oli projekti eesmärgiks muuta kogukonna elu paremaks, mõeldes just eriti laste, noorte, vanurite peale. "Omalt poolt soovin, et taolised algatused võimestaks teisigi ühendusi ja kodanikke omavalitsuse arengus kaasa rääkima ja enda kodukohta kujundama," ütles Põlva Lions Klubi President.

Rannaala korrastamine ja atraktsioonide soetamine sai tuge Räpina Valla eelarvest ning Piirivere Liidri rahastatud projektist "Räpina ranna ujumiskoha korrastamine veega seotud huvitegevuste harrastamiseks."

Räpina Vallavanema Enel Liin märkis, et kõik asjad saavad kiirelt valmis siis, kui on õige aeg ning kui vajadus nende järele on kõige suurem. Kui Lions klubi esindus pöördus Räpina vallavalitsuse poole, oli mõlemal pool samaaegselt küpsenud mõte rajada Räpina rannaalale midagi noorte ja laste tarbeks. Seetõttu sujus koostöö väga kenasti ja kiiresti ning tulemus juba rõõmustab rannamõnude nautijaid. Räpina vallavanem tänab lioneid märkamise ja oma panuse eest ning loodab, et selliseid kodanikualgatusi ja kaasamõtlejaid-tegutsejaid oleks teisigi.

Räpina Rannaala mänguväljakute avamine toimub reedel, 21. juunil kell 12.00 Räpina ranna ujumiskohas. Oodatud on kõik huvilised ning meedia.

Lisainfo:

Meelis Tarros

LC Põlva President

+372 521 8604

meelis.tarros@mail.ee