Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

« Tagasi

Räpina Vallavalitsus pikendab konkursi tähtaega Räpina Lasteaia Vikerkaar direktori ametikohale

Kandidaadile esitatavad nõuded ja ootused:

 • magistrikraad ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid;
 • teadmised alushariduse spetsiifikast ning lasteaia kui areneva ja arendava organisatsiooni põhimõtetest;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele oskus kesktasemel;
 • asjakohase seadusandluse tundmine;
 • vastutustunne, täpsus ja korrektsus;
 • hea suhtlemisoskus;
 • koostöövõime;
 • analüüsi- ja planeerimisoskus;
 • õpi- ja otsustusvõime;
 • B-kategooria juhiloa olemasolu.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus;
 • elulookirjeldus;
 • motivatsioonikiri;
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
 • kandideerija soovil muud asjakohased dokumendid.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid palume esitada hiljemalt 31. juuliks 2020 Räpina Vallavalitsuse e-posti aadressil vald@rapina.ee või aadressil Kooli 1, Räpina, Räpina vald märgusõnaga „Räpina Lasteaia Vikerkaar direktori konkurss".

Tööle asumine esimesel võimalusel.

Kontaktisik: Enel Liin, vallavanem, tel 526 5057, e-post enel@rapina.ee.