Uudised ja teated

Räpina vallavalitsus kuulutab välja konkursi loodavale ehitusspetsialisti ametikohale

Peamised tööülesanded:

Ehitusspetsialisti ametikoha eesmärk on ehitusseadustiku ja muude ehitusalaste õigusaktide nõuete täitmise tagamine Räpina vallas.

Eeldatav tööle asumine 10. juuli 2017. a.

Kandideerimisavalduste esitamise tähtaeg on 19. juuni 2017 kell 15.00.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • kõrgharidus soovitavalt ehitus- või arhitektuurialane;

 • teadmiste olemasolu kohaliku omavalitsuse tööst, haldusmenetluse põhimõtetest, ehitusvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest ja oskus neid rakendada;

 • ehitusprojekti lugemise oskus;

 • eesti keele oskus kõnes ja kirjas vähemalt B2 tasemel;

 • vähemalt ühe võõrkeele oskus, soovitavalt vene keel;

 • tööks vajalike infotehnoloogiliste vahendite kasutamise oskus;

 • B-kategooria sõiduki juhtimisõigus;

 • kohusetunne, täpsus, otsustus- ja vastutusvõime;

 • töötahe, meeskonnatööoskus, usaldusväärsus, hea suhtlemisoskus ja pingetaluvus.

Kandidaadile tuleb kasuks:

 • varasem töökogemus seotud töövaldkonnas ja avalikus teenistuses.

Omalt poolt pakume:

 • häid võimalusi eneseteostuseks ja arenguks ühinevas omavalitsuses;

 • tööülesannete täitmiseks ametiauto kasutamise võimalust;

 • koolitus- ja arenguvõimalusi.

Kandidaatidel palume esitada:

 • CV;

 • motivatsioonikiri;

 • haridust tõendavate dokumentide koopiad;

 • kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid või materjalid (autasud, projektid jms).

Dokumendid palume saata Räpina Vallavalitsuse aadressil Kooli 1, 64504 Räpina, Põlvamaa või aadressil: vald@rapina.ee.

Lisateave: Räpina valla kodulehel www.rapina.ee või, telefonil 799 9501, 506 9661