Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

« Tagasi

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi hangete-ja keskkonnaspetsialisti ametikohale

Peamised tööülesanded:

Liht ja riigihangete korraldamine ning keskkonna- ja jäätmemajandusalase tegevuse korraldamine Räpina vallas

Kandideerimisavalduste esitamise tähtaeg on  26. juuni 2020

Tööle asumine esimesel võimalusel.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • Kõrgharidus
 • 2-aastane töökogemus ametiasutuse või ametikoha töövaldkonnas.
 • Eesti keele oskus kõnes ja kirjas vähemalt B2 tasemel, ühe võõrkeele oskus B1 tasemel.
 • Teenistuskoha teenistusvaldkonda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus.
 • Avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine ja rakendamise oskus.
 • Koostöö-, meeskonnatöö- ja hea suhtlemis- ning väljendusoskus, oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada, oskus efektiivselt kasutada aega.
 • Kohusetunne, otsustus-ja vastutusvõime, oskus konsulteerida ja pidada läbirääkimisi.
 • Tööks vajalike infotehnoloogiliste vahendite kasutamise oskus.
 • B-kategooria juhilubade olemasolu.

Kandidaadile tuleb kasuks:

varasem töökogemus tööülesannetega seotud valdkonnas;

Omalt poolt pakume:

 • vastutusrikast tööd ja väljakutset pakkuvaid tööülesandeid;
 • häid võimalusi eneseteostuseks ja arenguks;
 • koolitus- ja arenguvõimalusi;
 • tööülesannete täitmiseks ametiauto kasutamise võimalust;
 • põhipalka kokkuleppel (teenistujate II palgagrupp).

Kandidaatidel palume esitada:

 • CV;
 • motivatsioonikiri;
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
 • allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
 • kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid või materjalid.

Dokumendid palume saata Räpina Vallavalitsuse aadressil Kooli 1, 64504 Räpina, Põlvamaa või aadressil: vald@rapina.ee, märgusõnaga „Hangete-ja keskkonnaspetsialisti konkurss".

Lisateave: Räpina valla kodulehel www.rapina.ee või e-post riho.luht@rapina.ee, telefonil 5256191