Uudised ja teated

« Tagasi

Räpina ÜG saab uued sööklaruumid

Räpina Ühisgümnaasiumi A-korpuse II korrus ehitatakse ümber sööklaruumideks. 

Eelmise aasta 1. märtsil esitas Räpina Vallavalitsus regionaalsete investeeringutoetuste programmi projektitaotluse „Räpina Ühisgümnaasiumi A-korpuse II korruse ümberehitamine köögi-ja sööklaruumideks", mis sai komisjonilt rahuldava otsuse maksimaalsele toetussummale, 120 000 eurole. 

Projekti eesmärgiks on ehitada ümber Räpina Ühisgümnaasiumi A-korpuse II korruse klassiruumid köögi- ja sööklaruumideks, et vähendada hoone üldhalduskulusid amortiseerunud sööklakorpuse kasutusest välja jätmisega ning alakasutuses oleva pinna kasutusele võtmisega.  

 

Projektiga on planeeritud ümber ehitada Räpina ÜG koolihoone A-korpuse II korrus, kus olemasolevate klassiruumide asemele ehitatakse köögi- ja sööklaruumid. Tööde käigus lammutatakse osa mittekandvaid vaheseinu, korpuse kandekonstruktsioonid ja välisilme säilitatakse. Seoses otstarbe muutusega rekonstrueeritakse II korruse tehniline varustus, vahetatakse välja torustikud ja kaablid, paigaldatakse korrusepõhine soojusvahetiga ventilatsioonisüsteem. Esimese ja teise korruse vahele ehitatakse kaubatõstuk. Kauba mahalaadimiseks ehitatakse korpuse sisehoovipoolse seina äärde ca 12 meetrine asfaltkattega juurdepääsutee ning uus laadimisplatvorm. Hoone tänavapoolse seina äärde paigaldatakse rasvapüüdja. Vundamendid soojustatakse väljast juurdepääsutee ja ravapüüdja osas, et hilisemal vundamendi soojustamisel ei peaks asfaltkatet ning rasvapüüdjat eemaldama. Olemasolevad küttekehad säilitatakse, vajadusel tõstetakse ümber. Kööki ning personali- ja pesuruumi paigaldatakse põrandaküte. Kööki paigaldatakse ka kaheosaline jahekamber, mis võimaldab ühes pooles hoida eeltöödeldud köögivilju ning teises pooles väljastamisvalmis külmasid roogasid. Köögitehnika ja mööbel tuuakse üle olemasolevast köögist. 

Ehitusprojekti koostas Juhan Kutti OÜ. Ehitustöid teostab AS RIS Ehitus ning järelevalve teenust osutab Äärejuht OÜ. 

 

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi rahastatakse Eesti riigieelarvesse laekuvast hasartmängumaksust. Programmi rakendusüksuseks on Riigi Tugiteenuste Keskus. 

 

Ester Lemats, 

arendusspetsialist